Op deze pagina vind je de uitspraken die de Klachtencommissie cliënten heeft genomen naar aanleiding van klachten gericht tegen GGzE in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz).

De leden van de Klachtencommissie cliënten werken niet bij GGzE en komen tot een onafhankelijke beslissing.

Uitspraak Klacht 2023-003

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 8 januari 2023 om klaagster verplicht te behandelen in de vorm van insluiten in een separeerruimte;
 • de beslissing van 9 januari 2023 om klaagster in separeerkleding in de separeerruimte te laten verblijven;
 • de beslissing om de medicatie, Diazepam, van klaagster af te bouwen.

Klaagster heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klachten alle drie ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak Klacht 2023-009

De klacht is gericht op:

 • de beslissing van de zorgverantwoordelijke van klaagster om aan klaagster verplichte behandeling te verlenen in de vorm van insluiten, door middel van het plaatsen van klaagster in de High-care, en het voortduren daarvan.

Klaagster heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak Klacht 2023-011

De klacht is gericht op:

 • de beslissing van 24 januari 2023 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van insluiten, door middel van het opleggen van een kamerprogramma;
 • de beslissing van 6 februari 2023 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van insluiten, door middel van het opleggen van een kamerprogramma; en
 • de beslissingen van 24 januari 2023 en 6 februari 2023 om het verlof van klager in te trekken.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart het eerstgenoemde onderdeel van de klacht: gegrond.

De overige klachtonderdelen zijn ongegrond verklaard.

Schadevergoeding: verzocht en toegekend (€ 100,00)

Uitspraak Klacht 2023-012

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 22 augustus 2022 om aan klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klaagster heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak Klacht 2023-014

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 8 februari 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het beperken van zijn recht op bewegingsvrijheid door middel van het opleggen van een kamerprogramma en het voortduren daarvan; en
 • de beperking in het contact met de advocaat van klager tijdens het kamerprogramma van klager.

Klager heeft TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart beide klachtonderdelen: gegrond.

Schadevergoeding: toegekend: € 270,=

Uitspraak Klacht 2023-015

De klacht is gericht tegen:

 • de beslissing van 23 februari 2023 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klager heeft een machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel.

De klachtencommissie verklaart de klacht: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak Klacht 2023-016

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 17 februari 2023 om aan klager verplichte behandeling te verlenen in de vorm van het beperken van zijn recht op bewegingsvrijheid in en rondom de accommodatie door middel van het opleggen van een open kamerprogramma

Klager heeft een voorwaardelijke veroordeling.

De klachtencommissie verklaart de klacht: Ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

 

Uitspraak Klacht 2023-018

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing om het rookwaar van klager in beslag te nemen.

Klager heeft TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart klager in zijn klacht: niet-ontvankelijk.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak Klacht 2023-019

De klacht is gericht op:

 • de beslissing om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het beperken van zijn recht op bewegingsvrijheid.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: niet-ontvankelijk.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak Klacht 2023-021

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 15 augustus 2022 om aan klager verplichte behandeling te verlenen in de vorm van een kamerprogramma; en
 • op het voortduren van de verplichte behandeling in de vorm van een kamerprogramma.

Klager heeft een TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart beide klachtonderdelen: ongegrond.

Schadevergoeding: toegekend (€ 180,=), omdat er geen deugdelijke juridische titel aan het kamerprogramma van klager ten grondslag heeft gelegen vanaf 9 augustus 2022 (de datum waarop de klachtencommissie een eerdere klacht van klager over de beslissing om aan hem een kamerprogramma op te leggen gegrond heeft verklaard) tot 15 augustus 2022.

 

 

Uitspraak Klacht 2023-023

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het beperken van zijn recht op bewegingsvrijheid.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

 

 

Uitspraak Klacht 2023-025

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 8 maart 2023 om aan klaagster verplichte behandeling te verlenen door middel van insluiten in de vorm van separatie in een separeerruimte en het op een later moment afschalen van de separatie door overplaatsing naar de High Care;
 • de duur van bovengenoemde separatie en van het verblijf in de High Care; en
 • het niet in privé telefonisch kunnen spreken met curator.

Klager heeft een TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart de klachten over:

 • de beslissing van 8 maart 2023 om aan klaagster verplichte behandeling te verlenen door middel van insluiten in de vorm van separatie in een separeerruimte en het op een later moment afschalen van de separatie door overplaatsing naar de High Care; ongegrond
 • de duur van bovengenoemde separatie en van het verblijf in de High Care; ongegrond en
 • het niet in privé telefonisch kunnen spreken met curator; gegrond.

Schadevergoeding: niet toegekend.

 

 

Uitspraak Klacht 2023-026

De klacht is gericht op het volgende:

 • de uitvoering van de beslissing van 23 februari 2023 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van de toediening van medicatie, door hem op 31 maart 2023 het middel Cisordinol Acutard toe te dienen.

Klager heeft een zorgmachtiging

De klachtencommissie verklaart de klacht: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-031

De klachten richten zich op:

 • de beslissing van 25 november 2022 om klaagster te plaatsen in een High-careruimte; en
 • de beslissing van 22 februari 2023 om aan klaagster verplichte behandeling te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klager heeft een TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart beide klachtonderdelen: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

 

Uitspraak klacht 2023-035

De klacht richt zich op:

 • de beslissing van 26 april 2023 om aan klaagster verplichte behandeling te verlenen in de vorm van insluiten in een separeerruimte, specifiek richt de klacht zich op de wijze waarop dit is gebeurd en het voortduren daarvan; en
 • het niet tijdig op de hoogte brengen en vervolgens op de hoogte houden van de curator van klaagster over bovengenoemde beslissing.

Klager heeft een TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart beide klachtonderdelen: gegrond.

Schadevergoeding: niet om verzocht, dus niet toegekend.

Uitspraak klacht 2023-038

De klacht richt zich op:

 • de beslissing om aan klager verplichte behandeling te verlenen in de vorm van het opleggen van een kamerprogramma.

Klager heeft TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: gegrond.

Schadevergoeding: toegekend, € 33,33.

Uitspraak klacht 2023-040

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 26 april 2023 om aan klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van opname in een accommodatie; en
 • de beslissingen van 28 april 2023 en 3 mei 2023 om aan klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klaagster heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart beide klachtonderdelen: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-041

De klacht is gericht op het volgende:

 • de uitvoering van de zorgmachtiging van klager, met name de keuze voor specifieke medicatie.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: ongegrond

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-042

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-043

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 14 maart 2023 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klager heeft een zorgmachtiging

De klachtencommissie verklaart de klacht: Ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-048

De klacht is gericht op het volgende:

 • het beperken van zijn recht op bezoek;
 • het beperken van zijn recht op bewegingsvrijheid in en rond de accommodatie;

Klager heeft een TBS-maatregel met voorwaarden.

De klachtencommissie verklaart de klacht: gegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-029

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 26 oktober 2022 om klager te beperken in zijn recht op bewegingsvrijheid door hem een kamerprogramma op te leggen;
 • de beslissing van 6 november 2022 om klager te beperken in zijn recht op   bewegingsvrijheid in de vorm van het opleggen van een kamerprogramma zonder groepsmomenten

Klager heeft TBS-maatregel met voorwaarden.

De klachtencommissie verklaart de klacht voor beide beslissingen: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-050

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 21 juni 2023 om klager te beperken in zijn recht op bewegingsvrijheid in en rond de accommodatie door hem te verplichten enige tijd in zijn kamer te blijven.

Klager heeft TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: Ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-055

De klacht is gericht op het volgende:

 • het kamerprogramma dat vanaf 1 juli 2023 aan klager is opgelegd en heeft voortgeduurd tot 15 juli 2023.

Klager heeft TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart de klacht m.b.t de beperking op 2 juli: gegrond.

De klachtencommissie verklaart de klacht voor wat betreft de beperking van 3 t/m 15 juli: ongegrond.

Schadevergoeding: toegekend €30,00

Uitspraak klacht 2023-059

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 1 juni 2023 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie;
 • de beslissing van 16 juni 2023 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie;
 • de medicatie die klager nu krijgt.

Klager heeft een (voortgezette) crisismaatregel

De klachtencommissie verklaart de klacht: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-060

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing om klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van een beperking in haar bewegingsvrijheid door haar een kamerprogramma op te leggen, waarin is opgenomen dat zij gedurende een half uur per dag onbegeleid buiten de afdeling mag verblijven.

Klaagster heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: gegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-61/066

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing om klager te beperken in zijn recht op het vrij gebruik van communicatiemiddelen;
 • de beslissing om klager verplichte behandeling te verlenen in de vorm van een kamerprogramma.

Klager heeft TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart beide klachten: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-063

Uitspraak klacht 2023-064

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van de toediening van het middel Cisordinol.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: gegrond.

Schadevergoeding: €75,00 toegekend

 

 

Uitspraak klacht 2023-067

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing om klager te onderzoeken aan lichaam en kleding, waarbij hij volledig ontkleed tegenover een aantal medewerkers van de afdeling BIZ kwam te staan.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: Ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-068

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 3 augustus 2023 om klager verplichte behandeling te verlenen in de vorm van separatie op grond van artikel 9:6 Wvggz.

Klager heeft Tbs-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: Ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

 

Uitspraak klacht 2023-069

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 12 juli 2023 om poststukken bestemd voor klager te onderzoeken. 

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: gegrond.

Schadevergoeding: ambtshalve €25,00 toegekend

Uitspraak klacht 2023-070

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 28 juli 2023 om aan klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie. 

Klager heeft een zorgmachtiging

De klachtencommissie verklaart de klacht: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-072

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 10 augustus 2023 om aan klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klaagster heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-080

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 21 augustus 2023 om aan klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van opname in een accommodatie; en
 • de beslissing van 22 augustus 2023 om aan klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie

Klaagster heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart beide klachten: Ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-083

De klacht is gericht op het volgende:

Klager heeft Tbs-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart de klachten: Ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-085

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 10 september 2023 tot het verlenen van verplichte behandeling in de vorm van het toepassen van een kamerprogramma

Klager heeft Tbs-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: Ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

 

Uitspraak klacht 2023-087

De klacht is gericht op het volgende:

Klager heeft Tbs-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: Ongegrond.

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-091

De klacht is gericht op het volgende:

 • het verlenen van verplichte zorg in de vorm van het toepassen van een kamerprogramma sinds 16 à 17 weken en het daarbinnen verkrijgen van verlet (verlof);
 • het ontbreken van perspectief in de behandeling

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart klacht 1 ongegrond en klacht 2 niet-ontvankelijk

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-093

De klacht is gericht op:

 • het feit dat de post van klaagster zonder haar wordt open gemaakt, zowel haar privé post als post afkomstig van haar advocaat.

Klager heeft TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie is onbevoegd om de klacht te behandelen

Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2023-098

De klacht is gericht op het volgende:

 • De gang van zaken bij het voorschrijven en toedienen van medicatie;
 • De beslissing van 3 november 2023 om klager in te sluiten.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht m.b.t de medicatie niet ontvankelijk en de klacht m.b.t. insluiting: gegrond.

Schadevergoeding: ambtshalve 50,00 toegekend