Soms weet je niet waar je klachten vandaan komen. Je zit al een tijdlang helemaal niet lekker in je vel maar er is geen duidelijke reden voor. GGzE onderzoekt dan eerst met jou waar je klachten vandaan komen. Zo komen we tot een aanpak die jou écht verder kan helpen.

Onderzoek

Als de oorzaak van je klachten niet duidelijk is, kan nader onderzoek zinvol zijn. Dit kan bestaan uit vragenlijsten, gesprekken met een hulpverlener of (online) testen. Denk aan een analyse van je sterke en minder sterke kanten of aan een intelligentietest. Soms is ook lichamelijk onderzoek nodig.

Diagnose

De onderzoeksuitkomsten helpen om een gedegen diagnose te stellen. Op basis daarvan geven we je een advies dat je helpt om je klachten op te lossen of hanteerbaar te maken.

Meer weten? We helpen je graag

Neemt contact op met GGzE via deze pagina. 

Telefoon contact icon