Wie betaalt de zorg en ondersteuning van GGzE? De financiering van de Geestelijke Gezondheidszorg voor volwassenen is anders dan die voor jeugdigen. We informeren je hier hoe onze zorg wordt betaald.

Volwassenen

De financiering van de zorg voor volwassenen loopt via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op basis van de WMO zijn de gemeenten verantwoordelijk voor bepaalde delen van zorg.

Kinderen en jongeren

De financiering van de Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (de zogenoemde jeugd-GGZ) loopt via de Jeugdwet.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Contact telefoon