De financiering van de Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (de zogenoemde jeugd-GGZ) loopt via de Jeugdwet.

GGZ-behandeling voor kinderen en jongeren

Alle behandelingen, ambulant en klinisch, aan kinderen en jongeren tot 18 jaar worden volledig betaald door de gemeente waarin de ouders wonen. Vanaf 2022 wordt dit de gemeente waarin de jeugdige woont, of waar de jeugdige woonde voor opname.

Als de jongere tijdens de behandeling of ondersteuning 18 wordt, dan stopt de behandeling niet. De enige verandering is dat de zorgverzekeraar dan de kosten gaat betalen. Houd er rekening mee dat er dan sprake is van een verplicht eigen risico. Als de zorgverzekeraar daarvoor nog een verwijzing van de huisarts wil hebben, dan laten we dit weten.

Forensische zorg (PIJ-maatregel)

Forensische zorg aan jeugdigen in het kader van de PIJ-maatregel, in de volksmond ook wel jeugd-tbs genoemd, wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gefinancierd. Hierop zit geen eigen risico of eigen bijdrage.

Bij overige strafmaatregelen vanuit het Jeugdstrafrecht, zoals een voorwaardelijke PIJ, ligt de financiering van de zorg bij de gemeente tot de jeugdige de leeftijd van 23 heeft bereikt (verlengde jeugdwet). Ook hierop zit geen eigen risico of eigen bijdrage.

Op de hoogte blijven van (veranderingen in) de financiering van de zorg

Via de website Informatie Langdurige Zorg blijf je op de hoogte van (veranderingen in) de financiering van de zorg.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met je zorgverzekeraar of gemeente.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Telefoon icon