Heb je een compliment, tip of klacht? Laat het ons weten. We nemen jouw ervaringen serieus en gaan er vertrouwelijk mee om.

GGzE doet er alles aan om de zorg af te stemmen op jouw wensen. Jij kunt ons vertellen of we daarin slagen. We behandelen jouw klachten zorgvuldig. Ook verbeterpunten of complimenten horen we graag. Jouw reactie helpt ons om de zorg en ondersteuning te verbeteren.

Je kunt je klacht, tip of compliment op de volgende manieren aan ons melden. 

Vertrouwenspersoon

Ben je ontevreden over onderdelen van de behandeling of heb je een klacht? Bespreek het dan eerst met de direct betrokkene(n). Een gesprek lost vaak veel op.

Je kunt hierbij hulp vragen van een familielid, of naaste. Als je in behandeling bent bij GGzE kun je ook aankloppen bij de patiëntenvertrouwenspersoon. Familieleden en naasten kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Kom je met vertrouwenspersoon niet tot een oplossing van je probleem, dan kun je een klacht indienen. Dat doe je bij de klachtenfunctionaris of de Klachtencommissie cliënten.

Vrijwillige zorg: Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris behandelt klachten over vrijwillige zorg, Bijvoorbeeld als je na een verwijzing van je arts vrijwillig bij GGzE in behandeling bent.  

Als je klacht niet is opgelost na overleg met de vertrouwenspersoon kun je terecht bij de klachtenfunctionaris. Hij zoekt samen met jou en de betrokkenen naar een oplossing. 

Ook een compliment of verbeterpunt kun je hier kwijt. Op basis van jouw input kunnen we onze zorg voortdurend verbeteren.

Kom je er samen met de klachtenfunctionaris niet uit? Dan kun je dit voorleggen aan de Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris geeft je hierover meer informatie.

Verplichte zorg: Klachtencommissie cliënten

De Klachtencommissie cliënten behandelt klachten over verplichte zorg. Dit betekent dat je  zorg krijgt op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Klacht over zorg in het kader van de Wvggz, kun je indienen bij de Klachtencommissie cliënten. In de brochure vind je een opsomming van het soort klachten waarvoor je bij de commissie terecht kunt, de zogenoemde klachtgronden. 

De Klachtencommissie cliënten bestaat uit 3 leden, waaronder een psychiater en een jurist. De leden werken niet bij GGzE en komen tot een onafhankelijke beslissing. 

De commissie is wettelijk verplicht om uitspraken te publiceren op de website van GGzE. Dit gebeurt anoniem, je gegevens blijven geheim.