Heb je als naasten vragen of problemen waar je met de zorgverleners niet uitkomt? De familievertrouwenspersoon is er voor jou.

Judith van Nimwegen

Chris de Haas

Wanneer ondersteuning vragen?

Bij een crisismaatregel of zorgmachtiging heb je als naaste wettelijk recht op ondersteuning van een familievertrouwenspersoon.

Ben je een naaste van iemand die in zorg is bij GGzE? Dan kun je ook bij ons terecht als het gaat om vrijwillige zorg.

Je kunt bij ons terecht met vragen over de zorg voor je partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of als je niet weet waar je moet zijn, een klacht hebt of problemen bij het contact met de hulpverlener of behandelaar. In al deze situaties kun je ondersteuning vragen van een familievertrouwenspersoon.

Wat kan een familievertrouwenspersoon voor je doen?

De familievertrouwenspersoon geeft je informatie, denkt met je mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Dit betekent dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met jou de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet
  • informatie geeft over waar zorg te krijgen is, hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is
  • advies geeft over hoe je als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de cliënt en aan de continuïteit van de zorg
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars
  • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandeling
  • ondersteunt bij het indienen van een klacht

Geen verwijzing nodig

Als naaste kun je rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts, een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heb je geen toestemming nodig van de cliënt of de behandelafdeling. De dienstverlening is gratis.

Je kunt een afspraak maken op een plek die je prettig vindt. Dit kan een behandellocatie zijn, maar bijvoorbeeld ook bij je thuis.

Vertrouwelijk en onafhankelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van jouw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die nodig zijn om je hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf. Ook de behandelaars niet. De familievertrouwenspersoon is in dienst van een aparte stichting en werkt onafhankelijk.

Meer informatie vind je op de website van de familievertrouwenspersonen.

 

Landelijke Advies- en hulplijn Familievertrouwenspersonen