GGzE heeft verschillende woonvoorzieningen waar je kunt verblijven. We stemmen de voorziening  af op jouw ambities.

Begeleid wonen

Wie begeleid woont, heeft een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning bij het dagelijks leven en de dagbesteding. De begeleiding is op afspraak en op maat.

Beschermd wonen

Beschermd wonen houdt in dat je in een woning woont waar begeleiding aanwezig is, in de woning zélf of op loopafstand.  Als het nodig is kun je er 24 uur per etmaal een beroep op doen. Beschermd wonen is een goede optie als je zelfstandig wilt wonen maar als je daarbij wat ondersteuning nodig hebt. Bijvoorbeeld bij de dagindeling, de maaltijden of financiële zaken. Lees meer over Beschermd Wonen.

Tijdelijk verblijf

Als het thuis even niet gaat of als je een time out nodig hebt, kun je voor een korte periode bij ons  logeren in een huiselijke omgeving. 

Meer weten? We helpen je graag.