GGzE Nestor Neuro- en Gerontopsychiatrie biedt ambulante en klinische behandeling aan volwassenen en ouderen met uiteenlopende psychische problemen en achtergronden. Als kenniscentrum delen we onze expertise met andere organisaties.

Voor wie?

GGzE Nestor Neuro- en Gerontopsychiatrie helpt volwassenen en ouderen om binnen ieders mogelijkheden en wensen (weer) mee te doen aan het dagelijks leven. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van:

  • Mensen met psychologische of psychosociale problemen die verband houden met het ouder worden of met het naderende levenseinde.
  • Mensen bij wie de psychische aandoening zich op relatief late leeftijd voor het eerst openbaart.
  • Mensen met chronische psychiatrische ziektes, (denk aan bipolaire, persoonlijkheids- of psychotische stoornissen) die ouder worden.
  • Mensen die als gevolg van een hersenaandoening kampen met (neuro)psychiatrische of gedragsstoornissen.
  • Mensen met specifieke neurocognitieve hulpvragen in combinatie met een al bestaande psychiatrische problematiek.
  • Mensen met psychiatrische aandoeningen waarbij lichamelijke aandoeningen of kwetsbaarheid meegewogen moeten worden omdat ze van invloed zijn op de behandeling van de psychische aandoening.

Organisaties en verwijzers kunnen bij GGzE Nestor terecht voor consultatie en deskundigheidsbevordering. Als kenniscentrum werken we samen met andere organisaties om gezamenlijk volwassenen en ouderen optimaal te ondersteunen.

Waarmee kunnen wij je helpen

Samen bepalen we wat nodig en mogelijk is om (weer) mee te doen aan het dagelijks leven, daarbij betrekken we desgewenst ook familie en naasten. Ons aanbod varieert van poliklinische of klinische behandeling op een van onze locaties tot ondersteuning thuis. We stemmen de ondersteuning zo goed mogelijk af op ieders wensen en behoeften.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

telefoon icon