Als je in behandeling bent bij GGzE doen we er alles aan om jou de best mogelijke zorg te geven. Maar het kan natuurlijk zijn dat je vragen hebt of dat je het ergens niet mee eens bent. Ook dan zijn jouw belangen in goede handen.

We doen er alles aan om jou op een goede manier te helpen. Jij kunt ons vertellen of we daarin slagen. Heb je een compliment of een tip? Zie je verbeterpunten? Heb je een klacht? Laat het ons weten. Jouw ervaringen helpen ons om de zorg en ondersteuning te verbeteren.

Heb je een specifieke vraag? Bekijk dan wat we voor je kunnen doen.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan voor cliënten. GGzE heeft er meerdere. De cliëntenraden komen op voor jouw belangen. Ze adviseren het management en komen met voorstellen, onder meer voor goede zorg en behandeling.

Als cliënt zie je soms heel scherp hoe zaken anders of beter kunnen. Je kunt vanuit je eigen ervaring reageren op plannen of verbeteringen voorstellen voor onderwerpen die voor jou en je mede-cliënten belangrijk zijn. Zo komen gezichtspunten naar voren die anders misschien over het hoofd waren gezien.

Wie zitten in de cliëntenraad?
De cliëntenraden van GGzE bestaan uit (ex)cliënten en worden begeleid door een ondersteuner. Een aantal afdelingen en locaties heeft een eigen deelraad, werkgroep of huiskameroverleg die advies geeft aan de cliëntenraad van het eigen organisatieonderdeel en aan de Centrale Cliënten Raad.

Centrale Cliënten Raad 
De Centrale Cliënten Raad (CCR) komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle GGzE-cliënten. De Raad van Bestuur en de divisiedirecties leggen hun adviesaanvragen voor aan de Centrale Cliënten Raad, die er vervolgens over adviseert. Adviesaanvragen van de afdelingen gaan naar de cliëntenraad van de eigen afdeling of organisatieonderdeel.

Contact
Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Kom gerust een keer kijken bij de cliëntenraad op Landgoed De Grote Beek. Je bent van harte welkom. Intern adres: Dr. Poletlaan 30. Volg op het landgoed P7.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Heb je vragen over je rechten en plichten als cliënt van GGzE? Ben je het niet eens met je behandelaar of heb je een klacht over de behandeling? Dan kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon, meestal PVP genoemd.

GGzE centrum voor beZINning

Leven met een psychische aandoening of een (gedwongen) opname kan je behoorlijk uit balans halen. Als je langer in behandeling bent, raak je veel kwijt: je vertrouwde leven, je werk en soms ook vrienden of bekenden. Dat roept vragen op. De geestelijk verzorgers van GGzE Centrum voor BeZINning helpen je bij het zoeken naar antwoorden.

Wat kan GGzE centrum voor beZINning voor je doen?
Wie ben ik eigenlijk? Hoe kan ik verder in het leven? De geestelijk verzorgers van GGzE centrum voor beZINning hebben oog en oor voor je verdriet, hoop, levenslust of het verlies ervan. Je kunt een beroep op ons doen als je vragen hebt. Maar ook als je zonder speciale reden eens wilt praten, staan we voor je klaar. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor cliënten, familieleden en bekenden
We kunnen jou, je familieleden en bekenden op verschillende manieren ondersteunen. Je hoeft niet gelovig of godsdienstig te zijn, jouw vraag staat centraal. Denk bijvoorbeeld aan:

  • 1-op-1 gesprekken
  • groepsgesprekken over speciale vragen of onderwerpen
  • vieringen van belangrijke christelijke of islamitische feesten
  • rituelen: samen bidden, een kaars branden
  • verzorgen van een herdenkings- of afscheidsdienst na een overlijden

Ook hulpverleners en verwijzers kunnen bij ons aankloppen. Bijvoorbeeld voor consultatie, voorlichting en deskundigheidsbevordering.

Contact
Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Cliëntprojecten

Wil je andere cliënten ontmoeten en samen iets ondernemen? Ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? GGzE biedt je uiteenlopende leuke, nuttige en leerzame activiteiten die je helpen om je weg in de maatschappij weer te vinden.

Stichting Opmaat

Als je zelf (tijdelijk) je financiën niet kunt regelen, kan dat problemen opleveren. Financiële beslommeringen kunnen je afleiden van je behandeling. In zulke situaties helpt Stichting Opmaat, bijvoorbeeld bij je administratie of bij het beheer van je persoonsgebonden budget (pgb).

Wat kunnen we voor je doen?
Stichting Opmaat helpt als het je (tijdelijk) zelf niet lukt om je financiële zaken op orde te krijgen. Dit kunnen we voor je doen:

Inkomensbeheer
Inkomensbeheer betekent bijvoorbeeld dat we (tijdelijk) een aantal administratieve taken van je overnemen. We kunnen bijvoorbeeld je inkomsten en uitgaven regelen of een bestedingsbudget maken.

Bewindvoering
Bewindvoering is een wettelijke maatregel om je bezittingen te beschermen als je dat (tijdelijk) zelf niet kunt. De kantonrechter geeft in zo’n geval het bewind in handen van een andere partij, zoals Stichting Opmaat. We houden in zo’n situatie zoveel mogelijk rekening met jouw wensen.

Beheer van het persoonsgebonden budget
Het persoonsgebonden budget (pgb) geeft je de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer je zorg nodig hebt. Behalve vrijheid, brengt dit veel administratieve rompslomp met zich mee. Stichting Opmaat kan het beheer van je pgb overnemen.

Deskundig en onafhankelijk
De medewerkers van Stichting Opmaat zijn deskundig en onafhankelijk op financieel, juridisch en sociaal gebied. We hebben geen financieel of persoonlijk belang bij het beheren van jouw geld of dat van anderen.

Contact
Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Ondersteuning van familie en bekenden

Als iemand in jouw omgeving psychische klachten heeft is dat ook ingrijpend voor jou als familielid of bekende. GGzE vindt  het belangrijk om jou goed te informeren. We betrekken je zoveel mogelijk bij de behandeling en bieden je ondersteuning als het nodig is.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Telefoon icon