Het GGzE Top Referent Trauma Centrum (TRTC) is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van complexe en ernstige traumaklachten. We helpen mensen om (opnieuw) hun weg te vinden in het leven.

Voor wie?

Het TRTC behandelt volwassen mannen en vrouwen die op jonge leeftijd ernstig en langdurig getraumatiseerd zijn in situaties en relaties. Ook als volwassene ondervinden ze nog steeds gevolgen van de ervaringen in hun jeugd.

Onder onze cliënten bevinden zich slachtoffers van:

  • lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik en/of emotionele verwaarlozing
  • huiselijk geweld
  • mensenhandel en loverboys

Waarmee kunnen wij je helpen?

De behandeling binnen het TRTC vraagt van jou een actieve inzet. Je werkt aan de volgende doelen: 

  • herstel en bevorderen van grip op het dagelijks leven
  • verwerken van herinneringen aan ernstige trauma’s (als dat nodig en mogelijk is)
  • bevorderen van gezonde relaties en rollen in heden én toekomst

We combineren individuele gesprekken en groepsbehandelingen, afgestemd op jouw persoon en achtergrond. Ook kan de behandeling gedeeltelijk online plaatsvinden, vanuit je eigen thuissituatie.

Hoe lang duurt een behandeltraject?

Het gaat veelal om een aaneengesloten behandelperiode van 3 tot 5 jaar. Dat lijkt lang, maar het veranderen van patronen die in je vroege jeugd zijn ontstaan, vraagt tijd. De intensiteit van je behandeling varieert van 1 behandelcontact per week bij de start, tot 4 behandelcontacten per week tijdens de meest intensieve periode.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

telefoon icon