Sommige gebeurtenissen laten je maar niet los. Denk aan een zwaar ongeluk, een natuurramp, een oorlogssituatie of de plotselinge dood van een naaste. De gebeurtenis kan zó ingrijpend zijn dat je er langdurige klachten aan overhoudt. In deze situaties kan sprake zijn van posttraumatische stress.

Dat ongeluk achtervolgt me in mijn dromen en kan overdag opeens door mijn hoofd flitsen.

Kenmerken

Posttraumatische stress kan zich op verschillende manieren uiten. Veelvoorkomende kenmerken zijn:

  • steeds opnieuw beleven van de gebeurtenis in flashbacks of nachtmerries
  • een voortdurend gespannen gevoel, snel geïrriteerd zijn, gebrek aan concentratie
  • slecht slapen
  • piekeren of angstaanvallen
  • situaties vermijden die je aan de gebeurtenis herinneren

Wat kan GGzE voor jou doen?

Vlak na een schokkende gebeurtenis is steun in de eigen omgeving belangrijk. Als je langere tijd blijft vastzitten in emoties, er niet over kunt praten of andere klachten houdt, is behandeling raadzaam. GGzE kan daarbij helpen. We stemmen de behandeling af op de aard en de ernst van je klachten en bieden ook hulp aan familie en vrienden.