De raad van toezicht controleert of concern GGzE het beleid uitvoert en het geld
besteedt volgens de gestelde doelen. De raad beschikt over bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise, inzicht in de (kwaliteit van) zorg en aangrenzende maatschappelijke sectoren.

Raad van Toezicht 2024 GGzE
Marc Mittelmeijer

Marc Mittelmeijer is de voorzitter van de raad van toezicht van GGzE. Hij bestuursvoorzitter van CVO, een koepel van middelbare scholen in Rotterdam. Daarnaast is hij momenteel voorzitter van de raad van toezicht van de Koraalgroep (verstandelijk gehandicaptenzorg) in Sittard en is hij bestuurlijk actief in verschillende organisaties in de onderwijssector. Daarvoor was hij als bestuurder of toezichthouder verbonden aan diverse organisaties in de wereld van de kunst, cultuur en zorg.

Marc Mittelmeijer

De raad van toezicht van concern GGzE bestaat naast Marc Mittelmeijer op dit moment uit vier personen:

Marlies Telgenkamp

Marlies Telgenkamp (1967) is voorzitter raad van bestuur van SBOH, werkgever van artsen in opleiding, financier van 12 opleidingen en strategisch partner in het zorg- en onderwijsveld. Daarvoor maakte zij deel uit van de raad van bestuur van Het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Daarnaast is zij actief als voorzitter raad van toezicht Revant. 

Marlies Telgenkamp
Eddy van Doorn

Ook Eddy van Doorn (1967) heeft een schat aan ervaring op bestuurlijk niveau in de gezondheidszorg. Op dit moment heeft hij de leiding over Pluryn, een zorgorganisatie die jongeren en volwassenen met een complexe zorgvraag en ernstige gedragsproblemen behandelt en ondersteunt en die voor een stevige ontwikkelopdracht staat: een kolfje naar zijn hand. Want eerder leidde hij met succes soortgelijke trajecten bij GGz-specialist Reinier van Arkel en HSK, een specialist in de ambulante GGz.

Eddy van Doorn
Angélique Koevoets 

Angélique Koevoets (1971) is op voordracht van de cliëntenraad lid van de raad van toezicht en eveneens goed thuis in de zorg. Zij is ruim 3 jaar bestuurder van Zuidwester, een organisatie in Zuid-West Nederland voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een stoornis in het autisme spectrum. Daarvoor vervulde zij diverse directiefuncties bij het ministerie van Veiligheid & Justitie, in haar laatste rol als divisiedirecteur forensische zorg/justitiële jeugdinrichtingen. Daarnaast is zij verbonden als eindassessor aan de leergang Executive Change Management bij het gerenommeerde SIOO.

Angélique Koevoets
Henk Slagt

Henk Slagt is interim-bestuurder. Henk is per 1 januari 2019 toegetreden tot de raad van toezicht van GGzE. In die rol is hij tevens lid van de auditcommissie en van de commissie Innovatie. 

Henk Slagt

Contact

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat.

Telefoon icon