De raad van bestuur bestuurt concern GGzE onder toezicht van de raad van toezicht en in goed overleg met de diverse adviesorganen. De raad is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, beleidsvorming en beleidsuitvoering.

De raad van bestuur van concern GGzE bestaat uit:

  • Carla van De Wiel -Voorzitter raad van bestuur (m.i.v. 1-4-2023)
  • Ingrid Willems - Lid raad van bestuur (m.i.v. 15-5-2023)

 

Raad van bestuur
Carla van de Wiel (links) en Ingrid Willems (rechts)

Contact

De raad van bestuur is bereikbaar via het secretariaat.

telefoon icon