2 december 2022

GGzE is een erkende praktijkinstelling voor (specialistische) vervolgopleidingen die leiden tot een BIG-registratie.  In het BIG-register zijn alle zorgverleners opgenomen die volgens de wet een beschermde titel mogen dragen. De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) onderscheidt 2 niveaus van beroepsuitoefening: het basis- en het specialistische niveau.

Aan masterpsychologen biedt GGzE praktijkopleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Gezondheidszorgpsychologen kunnen vervolgens de opleidingen tot Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuro Psycholoog volgen. Om goede kwaliteit van de opleidingen te garanderen en de erkenning als praktijkopleidingsinstelling te mogen continueren, worden opleidingen periodiek getoetst door een visitatiecommissie die bestaat uit onafhankelijke deskundigen buiten onze organisatie.

Op 28 november 2022 werden de post-academische psychologie opleidingen binnen GGzE gevisiteerd. Na afloop van de visitatie sprak de commissie haar grote waardering en positiviteit uit over de kwaliteit, organisatie en het opleidingsklimaat van deze opleidingen. Er staat een stevig opleidingsteam, de ondersteuning is goed georganiseerd en binnen GGzE hebben psychologie opleidelingen een breed en waar mogelijk geïndividualiseerd aanbod. De opleiding tot Klinisch Neuro Psycholoog werd in het bijzonder gecomplimenteerd door de manier waarop deze bloeit binnen GGzE en omdat de instelling zorgt voor een toename van het aantal Klinisch Neuro Psychologen op verschillende plekken in de instelling. Ook werd waardering uitgesproken voor de inzet van GGzE voor de Topklastrajecten.