Planetree is een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarin mensgerichte zorg voorop staat. GGzE brengt het gedachtegoed in de praktijk. Dat ervaren cliënten en bezoekers dagelijks. Bijvoorbeeld in de omgang met medewerkers, de huiselijke sfeer van de afdelingen of in de voorzieningen en activiteiten op de locaties.

De belangrijkste ambitie van GGzE is om van de organisatie een gezondmakende en gastvrije omgeving te maken. Een omgeving waar we nieuwe verbindingen leggen tussen zieke en niet-zieke mensen, tussen onderwijs en zorg, tussen zorg en bedrijfsleven en tussen samenleving en psychiatrie. Planetree is een praktisch instrument om deze woorden om te zetten in daden.

Wat houdt Planetree in?

Planetree gaat uit van drie pijlers:

Waarom Planetree bij GGzE?

Planetree staat voor een visie die duidelijk maakt waar we met z’n allen naartoe willen.

We hebben als eerste GGZ-instelling in Europa het Planetree-label ontvangen. Dit internationale label is een erkenning voor het bieden van mensgerichte zorg; mensgerichte zorg voor cliënten en de directe omgeving én voor medewerkers en de samenleving. We betrekken cliënten en naasten, medewerkers en de omgeving actief bij (verbeteringen in) de zorg. Mensgerichte zorg vraagt voortdurend onderhoud.

Contact

Heb je vragen over de inzet van Planetree binnen GGzE? We beantwoorden ze graag.

Telefoon icon