GGzE mag je pas in behandeling nemen als je een zorgverzekering hebt. Als je geen basiszorgverzekering hebt, overtreed je de wet en kun je een boete krijgen. Daarom raden we je aan om zo snel mogelijk een zorgverzekering af te sluiten als je die nog niet hebt.

Zorgverzekering

Een basiszorgverzekering is een verplichte verzekering voor de dekking van medische kosten, zoals bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis en geneesmiddelen van de apotheek, GGZ, enzovoort.

Iedere inwoner van Nederland is verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen zich via de zorgverzekering van de ouders gratis verzekeren. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit (bijvoorbeeld tandartszorg of fysiotherapie), kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Als je in het buitenland woont en verzekerd bent maar zorg krijgt in Nederland, dan moet je in het bezit zijn van een internationaal verzekeringsbewijs.

Verzekering afsluiten

Je kunt zelf een zorgverzekeraar kiezen en daar contact mee opnemen. Een zorgverzekeraar mag niemand weigeren voor een basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering kan dat wel. Op independer.nl kun je alle zorgverzekeraars met elkaar vergelijken.

Om een zorgverzekering af te kunnen sluiten, moet je in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Dit kun je aanvragen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waarin je woont. Ook moet je een burgerservicenummer (BSN, vroeger sofinummer) hebben. Heb je dat niet, vraag dit dan zo snel mogelijk aan bij het belastingkantoor. Een burgerservicenummer is namelijk verplicht.

Als je niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een Europese Unie- of EER-land (Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) hebt, moet je een geldige verblijfsvergunning hebben.

Als je wel de Nederlandse nationaliteit hebt maar geen betaald werk, dan moet je voor het afsluiten van een verzekering in het bezit te zijn van een werkloosheids- of bijstandsuitkering.

Als je met een buitenlandse nationaliteit in Nederland werkt en in zorg komt, wordt de zorg vergoed via Zilveren Kruis buitenland verzekeringen. Je dien als cliënt een EHIC (European Helath Insurance Card) te overleggen.

Premie

Voor de zorgverzekering moet je premie betalen. Deze verschilt per zorgverzekering. Kun je de premie niet of niet meer betalen? Informeer dan bij je zorgverzekeraar of bij de gemeente welke mogelijkheden er zijn om dit op te lossen. Doe dit zo snel mogelijk anders krijg je te maken met incassomaatregelen.

Als je inkomen onder een bepaalde grens ligt, heb je recht op zorgtoeslag. Met deze toeslag kun je een deel van de premie betalen. Voor sommige inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering geregeld.

Vergoeding behandeling

Controleer altijd in de polisvoorwaarden van je eigen zorgverzekeraar of een behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed of niet. Als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten, kom je mogelijk voor meer vergoedingen in aanmerking.
Let op: als je 18 jaar of ouder bent betaal je een verplicht eigen risico aan jouw zorgverzekeraar voor de zorgkosten die je vergoed krijgt uit de basisverzekering. Als je hierover vragen heb, kun je contact opnemen met jouw eigen verzekeraar.  

Contracten zorgverzekeraars 2023

Op dit moment zijn de gesprekken met de zorgverzekeraars over de contracten voor 2024 in volle gang. Als je vragen hebt over de contractering en jouw vergoeding kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar. Bekijk het onderstaande overzicht voor meer informatie over de zorgcontracten die we voor 2024 hebben afgesloten met zorgverzekeraars. 

Contract, vergoed

  • Met zorgverzekeraar VGZ, ASR, DSW, Caresq, Zorg en Zekerheid, Salland, SZVK en RMA hebben we afspraken gemaakt.  
  • Jouw zorg wordt in 2024 vergoed volgens de verzekeringsvoorwaarden. Zie website zorgverzekeraar wat dit betekent voor de vergoeding.  

   (Nog) geen contract, zorg wordt wel vergoed   
  • Met zorgverzekeraar CZ en Menzis zijn we nog in gesprek. 
  • Jouw zorg wordt wel vergoed volgens de verzekeringsvoorwaarden voor gecontracteerde zorg. Zie website zorgverzekeraar wat dit betekent voor de vergoeding.  

   Nog geen contract, mogelijk een deel niet vergoed 
  • Met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en ONVZ zijn we nog in gesprek. 
  • Maken we geen afspraken? Dan wordt jouw zorg in 2024 vergoed volgens de verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat je een deel van de rekening zelf moet betalen.
  • Hadden we in 2023 een contract met deze zorgverzekeraars? Dan geldt een overgang van maximaal 1 jaar. Deze geldt als je in 2023 in behandelingen was en die behandeling doorloopt in 2024. Zie website zorgverzekeraar wat dit betekent voor de vergoeding. 

 

Vragen?

Heb je nog vragen over de zorgverzekering?

 • Neem contact op met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 0800-8051.

Heb je hulp nodig bij het afsluiten van een zorgverzekering?

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

telefoon icon