Als je psychische problemen hebt, is het belangrijk om te weten welk type zorg je nodig hebt. Je kunt hiervoor terecht bij je huisarts of medisch specialist. 

De verschillende typen ggz-zorg:

 • basis-ggz is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen
 • gespecialiseerde-ggz voor mensen met ernstige psychische problemen.
 • langdurige-ggz voor mensen met psychische problemen die langer dan twee jaar duren.
 • Wmo-zorg voor mensen met een beperking die hulp nodig hebben om mee te doen aan de samenleving.
 • jeugd-ggz voor kinderen en jongeren met psychische problemen.
 • forensische zorg

Hoe vind je een behandeling die bij je past? De ervaringen van andere cliĆ«nten kunnen je helpen bij je keuze. Bekijk de ervaringen van andere cliĆ«nten van GGzE op de website van Zorgkaart Nederland.

Basis ggz

De basis ggz omvat kortdurende behandelingen van lichte of matige mentale klachten. Bijvoorbeeld burn-out, stress, somberheid en rouwverwerking. Je huisarts kan je voor behandeling verwijzen naar GGzE.

Verplicht eigen risico
Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je een verplicht eigen risico aan je zorgverzekeraar. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. 
 

Specialistische ggz

Gespecialiseerde ggz is bedoeld voor mensen met ernstige mentale problemen. De behandeling is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het verminderen van de symptomen van de psychische aandoening.

De specialistische zorg wordt vergoed door de zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de soort behandeling en de duur van de behandeling.

Als je denkt dat je gespecialiseerde ggz nodig hebt, neem contact opnemen met je huisarts. De huisarts kan je verwijzen naar GGzE.

Verplicht eigen risico
Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je een verplicht eigen risico aan je zorgverzekeraar. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. 

Langdurige ggz

De langdurige ggz biedt hulp aan mensen met ernstige mentale problemen die langer dan drie jaar zorg nodig hebben.

De langdurige ggz biedt verschillende vormen van zorg, denk aan:

 • behandeling
 • medicatie
 • begeleiding
 • dagbehandeling
 • wonen
 • werken

De langdurige ggz wordt vergoed door de zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de soort zorg en de duur van de zorg.

Verplicht eigen risico
Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je een verplicht eigen risico aan je zorgverzekeraar. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. 

Jeugd ggz

Jeugd ggz is een vorm van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Jeugd GGZ is bedoeld om kinderen en jongeren met psychische problemen te helpen.

Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met je huisarts. De huisarts kan je verwijzen naar GGzE. 

Verplicht eigen risico
Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je een verplicht eigen risico aan je zorgverzekeraar. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. 

Vind hier meer informatie over Jeugd ggz vanuit de overheid.

Wmo

Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Wmo is een wet die mensen met een beperking helpt om mee te doen aan de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

De Wmo biedt verschillende vormen van zorg, zoals:

 • Hulp bij het huishouden, zoals schoonmaken, koken en boodschappen doen
 • Hulp bij het vervoer, zoals taxivervoer of een scootmobiel
 • Hulp bij het aanvragen van voorzieningen, zoals een rolstoel of een traplift
 • Hulp bij het vinden van een passende woning
 • Hulp bij het vinden van een passende baan
 • Hulp bij het sociaal contact, zoals een maatschappelijk werker of een schuldhulpverlener

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor Wmo-zorg, kun je contact opnemen met je gemeente. De gemeente zal je helpen om te bepalen of je in aanmerking komt voor Wmo-zorg en wat voor soort zorg je nodig hebt.

Vind hier informatie over de Wmo vanuit de overheid.

Forensische zorg

Forensische zorg is voor mensen met (ernstige) psychische problemen of een verstandelijke beperking die hierdoor in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. 

Forensische zorg bevindt zich op het snijvlak van het strafrecht en de zorg, omdat het zowel gericht is op het straffen van de dader als op de behandeling van zijn of haar psychische problemen.

Het doel van forensische zorg is om mensen met psychische problemen te helpen om hun psychische problemen onder controle te krijgen en om te voorkomen dat zij opnieuw een strafbaar feit plegen. 

Forensische zorg kan bestaan uit: 

 • behandeling
 • begeleiding
 • medicatie
 • dagbehandeling
 • wonen
 • werken
 • beveiliging

Vind hier meer informatie over forensische zorg vanuit de overheid.

De Woenselse Poort
Een onderdeel van de GGzE is De Woenselse Poort. 
De Woenselse Poort biedt forensische en intensieve zorg aan mensen met een psychiatrische aandoening. 
Neem een kijkje op de website van De Woenselse Poort.