In het privacyreglement wordt beschreven hoe wij omgaan met verwerkingen van gegevens van cliĆ«nten en medewerkers van GGzE.

Dit reglement voldoet aan de bepalingen van:

  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
  • de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ)
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo2015)
  • de Jeugdwet

Het reglement geldt binnen GGzE en is van toepassing op zowel op papier als elektronische verwerking van gegevens.