Onze keurmerken

GGzE laat mensen groeien. We streven naar een hoge kwaliteit en continu verbeteren. Voor de best mogelijke mensgerichte zorg. En voor medewerkers die werken met plezier en hun werk goed en steeds beter willen doen.

Milieuthermometer Zorginstellingen

Samen met andere zorgorganisaties heeft GGzE in 2018 de Green Deal Zorg ondertekend. De Green Deal Zorg wil de voetafdruk op het milieu verkleinen. Naast CO2-uitstoot verminderen, een circulaire economie stimuleren. En door een zorgomgeving te creëren die uitnodigt tot gezond gedrag van de bewoners, professionals en bezoekers. GGzE voldoet aan het zilveren niveau van de Milieuthermometer Zorg voor locatie De Grote Beek.

keurmerk
PSO – Prestatieladder socialer Ondernemen

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een keurmerk en een instrument. Het meet de mate van sociaal inclusief ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. GGzE heeft het PSO certificaat (trede 2) en presteert daarmee ruim bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. We voldoen ook aan de kwalitatieve eisen voor passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Ook voor socialer inclusief ondernemen presteren we bovengemiddeld.

Download hier het volledige certificaat 

PSO - Prestatieladder Socialer Ondernemen
ISO Healthcare (NEN-EN 15224)

GGzE is gecertificeerd voor ISO Healthcare. Dit is een internationaal erkende norm die de eisen van ISO 9001 omvat, uitgebreid en verduidelijkt in de specifieke context van zorg en welzijn. Belangrijke thema’s in de norm zijn risicomanagement, cliëntveiligheid en continu leren en verbeteren.

Download hier het volledige certificaat

ISO Healthcare logo
Informatiebeveiliging (ISO27001 en NEN7510)

GGzE schenkt continu aandacht aan de veilige omgang met informatie. Het geeft cliënten en medewerkers zekerheid dat we belang hechten aan privacy en zorgvuldig omgaan met (persoonlijke) gegevens. GGzE is ISO27001:2013 en NEN 7510:2017 gecertificeerd.

Download hier het volledige certificaat 

ISO informatiebeveiliging logo
NEN 7510

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging. In tegenstelling tot diverse andere NEN normen, is deze norm gratis beschikbaar bij het instituut.

Download hier het volledige certificaat

NEN 7510
Zilveren Planetree certificaat

GGzE is trots dat wij ons weer Planetree gecertificeerd mogen noemen. Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit mooie zilveren resultaat. Een resultaat waar iedereen die zich  bij GGzE betrokken voelt supertrots op mag zijn.

Download hier het volledige certificaat

Planetree badge zilver
CCAF: De Omslag Forensisch FACT

Het CCAF voert intercollegiale audits uit met modelgetrouwheidsschalen op het niveau van interventies, teams, organisaties en netwerken en biedt (zelf)evaluatietools aan ten behoeve van de interne kwaliteitsverbetercyclus van teams en organisaties. De Omslag heeft het keurmerk Forensisch FACT ontvangen.

keurmerk
CCAF: Team FACT-Jeugd

Het CCAF voert intercollegiale audits uit met modelgetrouwheidsschalen op het niveau van interventies, teams, organisaties en netwerken en biedt (zelf)evaluatietools aan ten behoeve van de interne kwaliteitsverbetercyclus van teams en organisaties. Team FACT-jeugd heeft het kenmerk FACT ontvangen.

keurmerk
Forensische High & Intensive Care (FHIC)

De afdeling Beveiligde Intensieve Zorg (BIZ) van De Woenselse Poort werkt als een Forensische High & Intensive Care (FHIC). BIZ is een klinische afdeling binnen beveiligingsniveau twee van De Woenselse Poort voor ambulante cliënten, die gedurende een (dreigende) crisis tijdelijk intensieve zorg nodig hebben.

In september 2021 heeft een externe FHIC-audit plaatsgevonden. Deze audit liet een mooie gemiddelde score van 3,3 op een schaal van 5. 

Lees meer.

Forensische High & Intensive Care (FHIC)
VIPP-cliëntportaal

Eind 2021 heeft GGzE de VIPP audit behaald. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het doel van het programma is om cliënten beter inzicht te geven over hun behandeling, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid.

Op verschillende vlakken heeft GGzE vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd, waardoor een bijdrage geleverd is aan het vergroten van de eigen regie van de cliënt over zijn of haar zorgproces. Je kan dan denken aan de eerste oplevering van het cliëntportaal en het technisch mogelijk maken om straks inzicht te krijgen in het PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving). De medicatieveiligheid is vergroot door de koppeling met het LSP (Landelijk Schakelpunt) waardoor er altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is.

Het was een intensief traject, we zijn dan ook erg blij dat de auditor ons met een positief resultaat heeft beoordeeld! Meer over VIPP.

logo vipp