De Catamaran voldoet aan de hoogste criteria voor diagnostiek, behandeling en onderzoek. We investeren in wetenschappelijk onderzoek en vertalen de bevindingen naar de praktijk. Daar profiteren zowel cliënten als professionals van.

Multidisciplinaire diagnostiek

We werken met multidisciplinaire diagnostiek. Dit houdt in dat we naast de psychiatrische diagnose ook andere factoren meenemen in de diagnose. Bijvoorbeeld ontwikkelingsgeschiedenis, omgevingsfactoren, somatische aspecten, (psycho-) diagnostische invalshoeken, hulpvraag, leerbaarheid en behandelmogelijkheden.

Erkende behandelvormen

Bij de Catamaran leren jongeren persoonlijke talenten (her)kennen en werken ze aan zelfvertrouwen, zelfreflectie en vaardigheden. Daarbij gebruiken we behandelvormen als cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte psychotherapie en erkende interventies als TACt (agressiebehandeling) en Brains4Use (verslavingsbehandeling).

Innovatieve behandelingen

De Catamaran heeft 2 innovatieve behandelingen ontwikkeld. We passen ze toe in de praktijk, houden de resultaten bij en gebruiken deze voor verdere verbeteringen:

  • Psychomotorische therapie gericht op controleverlies
    Het doel van de therapie is dat jongeren impulsief en destructief gedrag beter leren beheersen door inzicht te krijgen in persoonlijke triggers, lichaamssignalen en spanningsfactoren. De eerste pilots laten een lichte verbetering zien. 
  • Cat United
    Dit samenwerkingsproject van PSV en De Catamaran gebruikt voetbaltraining om jongeren fysieke en sociale vaardigheden te leren en ermee te oefenen in de praktijk. De eerste resultaten laten zien dat de aanpak een positief effect heeft op zelfreflectie en de motivatie om te veranderen.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de behandelingen van De Catamaran steeds te verbeteren, evalueren we systematisch de resultaten van onze behandelingen. Dit onderzoek vindt plaats binnen de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. We vertalen de resultaten naar de dagelijkse praktijk en delen ze met samenwerkingspartners en professionals. Zo brengen we het vakgebied GGZ vérder in kwaliteit, innovatie en doelmatigheid.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

telefoon icon