Als agoog speel je een belangrijke rol in de zorg. Met geduld en een luisterend oor bouw je een goede werkrelatie op met cliënten. Omdat je de situatie van cliënten goed kunt inschatten ben je van grote waarde in het team. De opleiding tot agoog bereid je voor op deze verantwoordelijke functie.

De opleiding

De duale opleiding Social Work niveau 6 is een combinatie van leren en betaald werken.  De opleiding start elk school jaar eind augustus of begin  september. Je volgt onderwijs bij Fontys Hogeschool. GGzE heeft jaarlijks meerdere opleidingsplaatsen beschikbaar.

 Een paar keer per jaar  worden de vacatures voor de opleidingsplaatsen weer opengesteld op www.werkenbijggze.nl. Meestal rond januari en april.

Het voordeel van de combinatie werken en leren is dat je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen. Ook blijf je tijdens de opleiding op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied.

De opbouw

In de verschillende praktijkleerperiodes maak je kennis met diverse praktijksituaties bij GGzE:

  • Verschillende werkvelden: jeugdigen, volwassenen, ouderen en forensische cliënten (de rechter heeft hen behandeling opgelegd)
  • Verschillende afdelingen: opname, vervolgbehandeling, begeleiding, langdurende zorg
  • Verschillende hulpverleningsvormen: individueel, in groepen, ambulante en klinische zorg

In de dagelijkse praktijk krijg je begeleiding van een werkbegeleider. Gedurende je hele opleiding word je begeleid door een leerprocesbegeleider. In elke leerperiode heb je meerdere evaluatiegesprekken met je begeleiders. Het praktijkleren wordt beoordeeld in de werkpraktijk. Daarnaast worden je  leeractiviteiten  aangeboden , bijvoorbeeld bijeenkomsten met andere leerlingen en ruimte om interne trainingen te volgen.

Toelatingseisen

Als je de opleiding totagoog wilt volgen, verwachten we dat je een zelfstandige leerhouding hebt en initiatief neemt om te leren. Belangrijk is dat je je openstelt voor anderen en dat je bereid bent om kritisch naar jezelf te kijken. Deze eigenschappen zijn belangrijk voor een verpleegkundige. In de klinische praktijk ga je namelijk veel en intensief met cliënten om. Om een goede werkrelatie met hen te kunnen opbouwen, is het nodig dat je een open houding hebt, goed kunt luisteren en cliënten kunt stimuleren.

Voor deelname aan de opleiding gelden deze toelatingseisen:

  • Eerste jaar, Je bent in het bezit van een havodiploma, een afgeronde niveau 4 diploma of een 21+toets met voldoende resultaat. 
  • Je bent gemotiveerd om binnen de psychiatrie te werken
  • Je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen

 

Arbeidsvoorwaarden

Er wordt jou een leerarbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van de opleiding van 32 uur per week. Het minimumloon/ leerlingensalaris is hierbij van kracht. Een overeenkomst van minder dan 32 uur is niet mogelijk. De werkgever betaalt het wettelijke collegegeld. 

Voor deelname aan de opleiding gelden deze toelatingseisen:

  • Instoom kandidaten: 2e, 3e en 4e leerjaar. Je toont aan dat je het voorafgaande leerjaar van de voltijd, deeltijd of duale opleiding Social Work hebt afrond.
  • Je bent gemotiveerd om binnen de psychiatrie te werken
  • Je kunt een Verklaring Omtrent het gedrag overleggen

Voor een zij-instromer **) hanteren we maatwerk toe op arbeidsvoorwaarden waarbij rekening wordt gehouden met eerder afgeronde opleidingen en werkervaring.

De werk- en studiebelasting is gemiddeld zo'n 43 uur per week. Deze urenbesteding omvat: een leerarbeidsovereenkomst van 32 uur, 4 uur onderwijs in eigen tijd en 7 uur (thuis)studietijd.

**) Een Zij-instromer is een persoon die zonder zorgachtergrond een opleiding wil volgen in een ander domein zoals de zorg.

Contact

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur ons een bericht. We helpen je graag verder.