Vrienden maken, op eigen benen leren staan, een weg vinden in leven en werk. Opgroeien is leuk maar niet altijd makkelijk. Dat geldt voor ieder kind en voor elke jongere. Ingewikkeld wordt het als iemand zich anders ontwikkelt of niet lekker in zijn vel zit. Dan vraagt ook de opvoeding extra inspanning. In zo'n situatie kan het slim zijn professionele hulp in te schakelen. GGzE helpt kinderen, jongeren en ouders vooruit.

Voor wie?

GGzE is er voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar met psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • eetproblemen
 • ADHD/ADD
 • angst
 • depressie
 • agressie en boosheid
 • autisme
 • psychose

Ook jongeren die vanwege hun gedrag in contact zijn gekomen met jeugdreclassering of de Raad voor de Kinderbescherming kunnen bij ons terecht. De Catamaran, onze kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie, hoort tot de eredivisie van de jeugdzorg. Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod voor jongeren met wie het contact met hulpverleners moeizaam verloopt, voor gezinnen waar grote problemen spelen en voor kinderen en jongeren die zich ontredderd voelen en soms het leven niet meer zien zitten. 

GGzE legt de focus bij het kind, maar we vinden het contact met ouders en verzorgers ook belangrijk. We beschouwen hen als experts. Iedere ouder kent zijn eigen kind het beste en weet hoe het kind op de omgeving reageert. Daarom werkt GGzE intensief met ouders samen.

Wat kan GGzE voor je doen?

GGzE is een vraagbaak voor kinderen en jongeren, ouders en verzorgers, scholen en verwijzers. We stellen vast wat er aan de hand is en adviseren over een goede aanpak. De behandeling vindt plaats op één van onze locaties of bij jou thuis. Als het nodig is regelen we 24-uurs opvang. 

Hulp voor kinderen, jongeren en ouders

Als kind of jongere komen er soms dingen op je pad waar je geen raad mee weet. Angst, boosheid of depressie bijvoorbeeld. Het kan dan helpen als je meer weet over de oorzaak van je (psychische) problemen. GGzE heeft de kennis in huis om vast te stellen wat er aan de hand is.

We bieden je ondersteuning bij het voorkomen, verminderen en behandelen van psychische problemen en gedrag. Als je onze hulp inroept en met een behandeling wilt starten, bespreken we met jou en je ouders wat het beste past. Naast algemene behandelingen hebben we een specifiek aanbod voor verschillende leeftijdsgroepen:

 • 0 tot 6 jaar
 • 6 tot 12 jaar
 • 12 tot 18 jaar
 • 18 tot 23 jaar

Ondersteuning van alle gezinsleden

GGzE adviseert ouders en verzorgers bij de opvoeding, bijvoorbeeld door mee te kijken in de thuissituatie of door te adviseren hoe zij kunnen omgaan met lastige situaties. Ook broers, zussen en andere direct betrokkenen kunnen op GGzE rekenen.

We richten ons op alle gezinsleden. In de eerste plaats omdat we ervan overtuigd zijn dat een kind of jongere het beste herstelt als de hele omgeving een bijdrage levert. In de tweede plaats omdat we vinden dat de gezinssituatie voor alle gezinsleden positief, veilig en leefbaar moet zijn. We ondersteunen jou als direct betrokkene om er te zijn voor de ander en tegelijkertijd je eigen grenzen te bewaken.
 

Advies en consultatie voor verwijzers

Verwijzers, professionals en vrijwilligers in de zorg, het onderwijs of de overheid kunnen bij GGzE terecht met vragen en dilemma's rondom een kind of jongere. We delen graag onze kennis en expertise met jou. Door samen op te trekken, zorgen we ervoor dat zowel het kind, de jongere als de directe omgeving (weer) vooruit kunnen.
 

Ik moest van de rechter in behandeling bij GGzE. Eerst baalde ik enorm, maar nu weet ik hoe ik minder vaak uit mijn plaat kan gaan. Ik volg nu een vakopleiding en krijg hulp bij mijn studie.

Hoe verloopt de aanmelding?

Spreekt onze aanpak je aan? Neem dan eerst contact op met je huisarts of specialist. De aanmelding bij GGzE verloopt namelijk via de huisarts, specialist, Jeugdbescherming Brabant, het ministerie van Veiligheid en Justitie of reclassering. Ook kan het zijn dat de gemeente jou naar GGzE verwijst. Hoe die verwijzing via de gemeente precies verloopt, regelt elke gemeente op een eigen manier.

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een eerste gesprek.