18 januari 2024

In 2018 ondertekende GGzE de eerste Green Deal Zorg. Voor de locatie Landgoed De Grote Beek heeft GGzE in oktober 2022 met trots het zilveren certificaat behaald en eind 2023 dit certificaat behouden tijdens de hercertificering. Dit jaar gaan we voor het behalen van het bronzen certificaat voor de buitenlocaties. Inmiddels ligt de derde Green Deal op de plank. "De komende maanden ontwikkelen we een nieuwe meerjarenstrategie. Duurzaamheid maakt hier vanzelfsprekend onderdeel vanuit. De ondertekening van de landelijke Green Deal 3.0 is hier een bevestiging van”, zegt Carla van de Wiel, bestuursvoorzitter GGzE. 

Ondertekening Green Deal
Op de foto: Theike Roelofs (Beleidsadviseur Duurzaamheid) en Carla van de Wiel (bestuursvoorzitter GGzE)

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk. Daarnaast is 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik (metalen en mineralen) toe te schrijven aan de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector dus bij aan de klimaatcrisis, milieucrisis en een toenemende zorgvraag. Het is deze paradox die de zorg wil doorbreken. De zorgsector wil daarom een ‘duurzame zorg’. Dat betekent ‘groene en klimaatneutrale zorg’ met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving. Met duurzame zorg draagt de sector bij aan het beperken van de zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg.

Vijf thema's

In de Green Deal Zorg Samen werken aan duurzame zorg spreken partijen af om voor vijf thema’s resultaatgericht aan de slag te gaan tot en met 2026. Deze 5 thema's zijn:

  • Gezondheidsbevordering
  • Kennis & bewustwording
  • CO2- reductie
  • Circulair
  • Medicijnen