21 december 2023

GGzE heeft de erkenning voor haar opleiding tot psychiater voor onbepaalde tijd terug. Bovendien eindigt hiermee ook het intensieve toezicht op zowel de opleiding psychiatrie als klinische geriatrie. Dat liet de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) ons deze week weten.

Met die erkenning sluiten wij een bijzonder ongemakkelijke periode af. Die startte vorig jaar toen artsen in opleiding tot specialist (AIOS) bij de RGS hun zorgen uiten over het leerklimaat bij onze organisatie. Dat zou onveilig zijn. Bovendien stond de kwaliteit van onze opleiding tot psychiater ter discussie. Daarop trok de RGS onze opleidingserkenning tijdelijk in en kwamen wij onder intensief toezicht. Sindsdien hebben alle betrokkenen keihard gewerkt om de erkenning terug te krijgen. Die is immers van groot belang voor zowel de kwaliteit als de continuïteit van onze behandelingen.

Inmiddels, oordeelt de RGS, is die kwaliteit gegarandeerd. Dat komt mede doordat wij onze kwaliteitscirkel uitstekend op orde hebben. Wel zijn er nog punten waar het RGS verbetering op wil zien en hierover moeten we volgend jaar rapporteren.