12 april 2023

GGzE biedt geestelijke en forensische gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving (als ook bovenregionaal en landelijk). Al meer dan 100 jaar biedt zij de best mogelijke zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met lichte tot complexe en ernstige psychische klachten.

GGzE ziet het belang van mentale gezondheid groeien en zet zich in om psychische gezondheid net zo belangrijk te laten zijn als fysieke gezondheid. Samen met de cliënt en zijn/haar directe omgeving zet GGzE zich in om het dagelijks leven van de cliënt aangenamer te maken.

Na een hectische periode als gevolg van een bestuurscrisis heeft GGzE een nieuwe raad van bestuur benoemd. De voorzitter raad van bestuur is inmiddels gestart, het lid raad van bestuur start per 15 mei aanstaande. Het afgelopen half jaar is door een open aanpak en door eendrachtige samenwerking binnen GGzE hard gewerkt aan het herstel van vertrouwen. Dit biedt de unieke kans om GGzE verder te ontwikkelen, de strategie en visie te bepalen en GGzE te positioneren als een professionele organisatie en een onmisbare speler in GGz Nederland.

Eind 2022 zijn de profielen raad van toezicht opnieuw vastgesteld. Op basis daarvan zijn inmiddels 3 nieuwe leden geworven. Nu deze procedure bijna afgerond is, kan het geheel worden afgerond met de werving van een nieuwe voorzitter raad van toezicht. Met zijn/haar benoeming zal de huidige interim voorzitter raad van toezicht terugtreden. 

GGzE zoekt voorzitter raad van toezicht
GGzE zoekt voorzitter raad van toezicht