22 maart 2023

In februari van dit jaar behandelde het gerechtshof in hoger beroep een zaak uit 2013 waarbij op de afdeling spoedeisende psychiatrie een cliënt onverwacht overleed. Een langslepende zaak die zeer grote impact heeft gehad op de nabestaanden en betrokken medewerkers.

Het hof heeft nu, in tegenstelling tot de rechtbank, GGzE als organisatie schuldig bevonden en in hoger beroep veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke geldboete.

Het hof benadrukte daarbij dat ook GGzE het overlijden van cliënt nooit heeft gewild en dat dit een grote weerslag heeft gehad op medewerkers van GGzE. Ook benadrukte het hof dat GGzE naar aanleiding van het incident meerdere verbetermaatregelen heeft getroffen.