2 december 2022

Vroege Interventie Buitengewone Ervaringen (VIBE) van GGzE heeft op 2 december opnieuw voor vier jaar het landelijke TOPGGz-keurmerk toegekend gekregen als resultaat van de hervisitatie.

Het TOPGGz-keurmerk wordt sinds 2008 toegekend aan ggz-afdelingen die zich aantoonbaar gespecialiseerd hebben in de diagnostiek en behandeling van patiënten met ernstige, complexe en zeldzame psychiatrische stoornissen. Door het keurmerk is het voor patiënten en verwijzers zichtbaar welke afdelingen deze erkende hoogspecialistische geestelijke gezondheidszorg leveren en voor welke doelgroep. De hoogspecialistische zorg die geboden wordt door de TOPGGz-afdelingen biedt uitkomst voor patiënten bij wie de specialistische ggz is vastgelopen of voor patiënten met meervoudige, zeer complexe problematiek. Dit betreft maximaal zo’n 5 procent van alle psychiatrische patiënten in Nederland.

VIBE

VIBE is een gespecialiseerde eenheid van GGzE Select. VIBE staat voor Vroege Interventie Buitengewone Ervaringen. VIBE helpt als je last hebt van buitengewone ervaringen of psychose en werkt vanuit een holistische benadering. VIBE bestaat uit drie onderdelen: een VIP-, EDI- en Consultatieteam. Daarnaast is er een Stemmenpoli en Antipsychotica-poli voor dosis-optimalisatie of afbouwen.

Het Vroege Interventie Psychose (VIP) team behandelt en begeleidt (jong)volwassenen tussen de 16 en 65 jaar, die in de afgelopen 3 jaar een eerste psychose hebben doorgemaakt. Het VIP-team biedt integrale zorg en ondersteuning aan mensen met een psychose om het leven weer op de rails te zetten en de kans op herhaling van psychose te verkleinen. Naasten en ervaringsdeskundigen hebben een duidelijke plek in dit proces.

Het Early Detection and Intervention (EDI) team helpt mensen die last hebben van buitengewone ervaringen deze de baas te worden. Het team doet onderzoek naar de aard en context van de buitengewone ervaringen en bepaalt dan of specifieke hulp nodig is. Een behandeling vindt vaak plaats naast een reeds lopende behandeling. Verschillende psychische klachten grijpen op elkaar in. Door vroeg te interveniëren doorbreken we dat patroon en kan erger worden voorkomen.

Het Consultatieteam van VIBE biedt intern en extern haar expertise aan via consultatie en advies of second opinion om goede zorg voor mensen met een psychose of buitengewone ervaringen zo breed mogelijk te verspreiden.

VIBE levert zorg op maat door ‘samen te beslissen’, waarbij elektronische zelfmonitoring een behulpzame leidraad is voor context-geïnformeerde diagnostiek en behandeling.

Er wordt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan binnen VIBE. Het onderzoeksteam bestudeert de onderliggende mechanismen van buitengewone of psychotische ervaringen vanuit diagnose-overstijgend perspectief en kijkt welke omgevingsfactoren uit het dagelijks leven van mensen invloed hebben op de belevingswereld en het herstel. De onderzoeksbevindingen worden vertaald naar innovaties op het gebied van diagnostische hulpmiddelen en behandelingen die beter inspelen op de individuele cliënt.

Vanuit VIBE wordt nieuwe kennis ontwikkeld, die actief wordt verspreid via lezingen en workshops op symposia en congressen en via diverse media.

Topkwaliteit

In 2018 verwierf VIBE het keurmerk. Om voor een keurmerk in aanmerking te komen moest VIBE voldoen aan strenge criteria. Het behalen van het keurmerk weerspiegelt daarmee dat VIBE staat voor topklinische, innovatieve patiëntenzorg, welke continu wordt verbonden met wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs.

De hervisitatie, waarbij de afdeling opnieuw op de criteria wordt getoetst en de toekenning van het keurmerk is voor VIBE dan ook een belangrijke erkenning van continue kwaliteit van zorg.

keurmerk