5 december 2022

GGzE biedt geestelijke en forensische gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving (als ook bovenregionaal en landelijk). Al meer dan 100 jaar biedt zij de best mogelijke zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met lichte tot complexe en ernstige psychische klachten. GGzE ziet het belang van mentale gezondheid groeien en zet zich in om psychische gezondheid net zo belangrijk te laten zijn als fysieke gezondheid. Samen met de cliënt en zijn/haar directe omgeving zet GGzE zich in om het dagelijks leven van de cliënt aangenamer te maken.

Na een hectische periode als gevolg van een bestuurscrisis heeft GGzE een interim-voorzitter raad van toezicht en een interim bestuurder benoemd. Momenteel wordt er door een open aanpak en door eendrachtige samenwerking binnen GGzE hard gewerkt aan het herstel van vertrouwen. Dit biedt de unieke kans om GGzE verder te ontwikkelen, de strategie en visie te bepalen en GGzE te positioneren als een professionele organisatie en een onmisbare speler in GGz Nederland.

Functieomschrijving

De raad van toezicht van GGzE komt graag in contact met kandidaten die samen het nieuwe collegiale bestuur van GGzE gaan vormen.

Samenwerking in de raad van bestuur en verbinding met de interne organisatie

  • De raad van bestuur vormt een samenwerkingsgericht en complementair team. Zij vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. Zij kunnen elkaar naadloos vinden en vervangen indien nodig.
  • Beide bestuurders staan in directe verbinding met de gehele organisatie. Vanuit een open en luisterende houding moedigen zij mensen aan zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen.
  • Zij ondersteunen alle professionals om hun werk voor de cliënt zo goed mogelijk te kunnen doen en creëren de randvoorwaarden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling op alle niveaus binnen de organisatie.

Portefeuilleverdeling

  • Er worden twee bestuurders gezocht waarvan een lid met een bedrijfsmatig profiel en een lid met een zorginhoudelijk profiel.
  • Beide bestuurders verdelen een aantal aandachtsgebieden. Dit betreft (kwaliteit van) zorg en zorginnovatie, financiën en informatie, technologische innovatie en digitalisering, vastgoed en facilitair beleid, HRD en sociaal beleid, marketing, communicatie en medezeggenschap. Mede afhankelijk van in- en externe ontwikkelingen en aanwezige kennis en ervaring behoort het tot de mogelijkheden de verdeling van aandachtsgebieden nader te bespreken. Beide bestuurders geven leiding aan één of meerdere zorgdivisies, treden in onderling overleg naar buiten en onderhouden diverse externe contacten.
  • Beide bestuurders zijn integraal verantwoordelijk voor alle aspecten van het functioneren van GGzE in totaliteit. De voorzitter heeft een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de raad van bestuur effectief opereert en tijdig besluiten neemt. Ook fungeert de voorzitter als eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht. Zij leggen gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht.