2 december 2022

De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie in Eindhoven, heeft op 2 december opnieuw voor vier jaar het landelijke TOPGGz-keurmerk toegekend gekregen als resultaat van de hervisitatie.

Het TOPGGz-keurmerk wordt toegekend aan ggz-afdelingen die zich aantoonbaar gespecialiseerd hebben in de diagnostiek en behandeling van jongeren met ernstige, complexe en zeldzame psychiatrische stoornissen. Door het keurmerk is het voor patiënten en verwijzers zichtbaar welke afdelingen deze erkende hoogspecialistische geestelijke gezondheidszorg leveren en voor welke doelgroep. De hoogspecialistische zorg die geboden wordt door de TOPGGz-afdelingen biedt uitkomst voor patiënten bij wie de specialistische ggz is vastgelopen of voor patiënten met meervoudige, zeer complexe problematiek. Dit geldt voor maximaal 5 procent van alle psychiatrische patiënten in Nederland.

De Catamaran

De Catamaran bestaat uit een kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie, een kliniek voor orthopsychiatrie en een polikliniek voor forensisch jeugdpsychiatrie.

In de laatste hervisitatie is voor het eerst ook de polikliniek meegenomen, zodat ook dit onderdeel van De Catamaran onder het TOPGGz-keurmerk valt.

De Catamaran is een gespecialiseerde kliniek en polikliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie en is onderdeel van eenheid Kind en Jeugd van GGzE. Hier worden jongeren behandeld met meervoudige, complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen die elders niet of onvoldoende goed behandeld kunnen worden. Door systematisch onderzoek en deelname aan multidisciplinaire samenwerkingsverbanden wordt het aanbod voortdurend geoptimaliseerd.

Topkwaliteit

In 2014 verwierf De Catamaran het keurmerk. Om hiervoor in aanmerking te komen moest De Catamaran voldoen aan strenge criteria. Het behalen van het keurmerk weerspiegelt daarmee dat De Catamaran staat voor topklinische, innovatieve patiëntenzorg. Deze wordt continu verbonden met wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs.

Het behouden van het TOPGGz-keurmerk is gebaseerd op een intensieve samenwerking van alle onderdelen van De Catamaran.

Vanuit de onderzoeksgroep vindt dataverzameling plaats om behandeling te verbeteren en worden innovatieve interventies ontwikkeld in samenspraak met behandelaren en jongeren van De Catamaran.

Iedere discipline binnen De Catamaran levert zijn eigen bijdrage in intensieve samenwerking met collega's voor de jongeren, ouders en verwijzers. Alleen samen kunnen wij tot een zo goed mogelijk resultaat voor de jongeren komen. Het behoud van het keurmerk is een flinke steun in de rug om ook de volgende 4 jaar hieraan te werken.

keurmerk