1 november 2022

De heer Littooij heeft in goed onderling overleg met GGzE besloten per 1 november 2022 te vertrekken bij GGzE.

Vanaf begin 2022 was Littooij als directeur werkzaam bij GGzE met een tijdelijke opdracht. Littooij acht de tijd rijp zich weer te richten op een volgende opdracht.

GGzE wenst hem daarbij succes toe en dankt hem voor zijn inspanningen.