27 oktober 2022

GGzE heeft met trots het zilveren certificaat van de Milieuthermometer Zorg voor locatie Landgoed De Grote Beek ontvangen.

Dit betekent dat de organisatie op het gebied van duurzaamheid de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet om te voldoen aan de Green Deal. In 2018 heeft GGzE de Green Deal Zorg ondertekend. De Green Deal Zorg heeft als doel de milieuprestaties van de organisatie te verbeteren op basis van 17 thema’s. Uiteenlopende thema’s van vastgoed en energie, afvalscheiding, schoon en zuiver vervoer tot aan milieuvriendelijk papier. Na het behalen van het bronzen certificaat, in 2020, laten we met het zilveren certificaat zien dat we naast de wettelijke verplichtingen nu ook voldoen aan o.a. een duurzaam inkoopbeleid en andere verdergaande milieumaatregelen. Het zilveren certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.

Green Deal 2.0

2021 liep de eerste Green Deal Zorg af. Eind vorig jaar heeft GGzE samen met o.a. veertien andere zorgverleners en de gemeenten een handtekening gezet onder de nieuwe versie van de Green Deal; Green Deal Zorg 2.0. In deze nieuwe versie worden alle locaties van de MRE (Metropool Regio Eindhoven) meegenomen. Dit houdt in dat we, naast het behouden van zilver voor locatie Landgoed De Grote Beek, ook gaan voor mooie resultaten op alle andere locaties van GGzE.  

Zilveren certificaat Milieuthermometer
Thosha van der Maas (manager Servicecentrum, vastgoed en facilitair) en André Fransen (beleidsadviseur Servicecentrum) met het door Adriaan van Engelen (directeur van Milieu Platform Zorgsector) ondertekende zilveren certificaat.