19 september 2022

Vandaag hebben we het bericht gekregen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) dat ze het voornemen heeft de erkenning van de opleiding tot psychiater bij GGzE, de betreffende hoofdopleider en de betreffende plaatsvervangend opleider in te trekken.

De RGS benadrukt dat dit geen definitief besluit is.

Op 29 september krijgt GGzE gelegenheid om hierop te reageren in een zogenaamd zienswijzegesprek. Daarna volgt een definitief besluit van de RGS. We bestuderen momenteel de terugkoppeling die we van de RGS hebben gekregen. Ondertussen gaan we verder met de uitvoering van het verbeterplan met alle betrokkenen.