8 september 2022

In het Eindhovens Dagblad van vandaag (08-09-2022) stond een citaat van een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ zou zich zorgen maken over de zorg aan cliënten bij GGzE en dat zou een toezichtstraject zijn gestart.

We hebben hierover contact gehad met de inspecteur die verbonden is aan GGzE. De Inspecteur bevestigt dat GGzE telkens IGJ op de hoogte houdt bij relevante ontwikkelingen. Vanwege de bestuurscrisis heeft de IGJ ook contact gehad met verschillende gremia binnen GGzE. Aan ons is bevestigd dat de IGJ zich momenteel geen zorgen maakt over de zorg aan cliënten. De IGJ ziet geen aanleiding voor extra toezicht of maatregelen. Vanzelfsprekend stelt IGJ vragen aan GGzE over de borging van zaken om ook in de toekomst de zorg voor clienten adequaat te blijven vormgeven. Die vragen worden gesteld vanuit hun reguliere toezichthoudende functie en rol.

We beseffen dat het artikel in het Eindhovens Dagblad voor onduidelijkheid en onrust kan zorgen en betreuren dat.

De gemandateerde directie