29 augustus 2022

De mentale gezondheid van veel mensen staat onder druk. GGzE wil graag dat mensen eerder en sneller goede zorg krijgen. Langs verschillende kanalen - ook digitaal - en meer in samenspraak met mensen in jouw omgeving.

GGzE gaat daarom haar specialistische zorg bij jou in de buurt brengen. Dichterbij. Door intensiever samen te werken met zorgpartners die al in de wijk aanwezig zijn én met de verschillende afdelingen van GGzE. Vanaf 2023.

Anders luisteren

Dat kan GGzE niet alleen. We zien steeds vaker dat alleen een diagnose of alleen een behandeling niet de oplossing is. Omdat een probleem vaak meerdere kanten heeft. Daarom is het belangrijk om naasten te betrekken en te kijken wat nodig is om herstel te bevorderen. We geloven dat herstel op eigen kracht en in de eigen omgeving meer waarde toevoegt dan telkens maar weer doorgaan met behandelen. Daarbij vinden we het belangrijk om samen met collega’s en netwerkpartners vanuit verschillende achtergronden naar de zorgvraag te luisteren.

Gebiedsgericht

Eind 2023 sluiten specialistische medewerkers die nu nog op de hoofdlocaties werken aan bij hun collega’s die al bij jou in de buurt werken. In acht gebiedsteams. Wie precies in welk gebiedsteam gaat werken, dat weten we pas in de zomer van 2023. Daarmee verdwijnen eind 2023 de namen De Boei, Select, FACT en Direct.

De acht gebiedsteams

De precieze plekken van de gebiedsteams zijn nu nog niet bekend. We zijn op zoek naar meer ruimte in gebouwen die passen bij onze wensen voor ondersteuning én zorg.

Gebiedsteams GGzE - Transitie Lokaal

Samenwerken in de gebieden

Wie werkt al in het gebied? Met wie kan GGzE straks (intensiever) samenwerken? Daarvoor benaderen we de partners die al in de buurt actief zijn. Denk aan wijkteams, huisartsen, GGD, verslavingszorg, thuiszorg, gemeenten, woningcorporaties, politie enz. Om af te spreken hoe we elkaar helpen als gebiedspartner zodat we zo goed en zo snel mogelijk aansluiten bij de vraag.

Wat betekent dit voor jou als cliënt vanaf eind 2023?

Als je in behandeling bent bij De Boei, FACT, Select of Direct gaat je behandelaar of begeleider hierover met jou in gesprek. Wil je je huidige traject voortzetten? Ga je liever aan de slag dichterbij huis? Of ga je mee met je huidige behandelaar als deze op een andere locatie gaat werken? Jouw behandelaar of begeleider bespreekt dit met je zodra bekend is op welke nieuwe locatie hij of zij gaat werken. Waarschijnlijk in de zomer van 2023.