14 augustus 2022

“Vertrouwensbreuk met Raad van Toezicht”

De Raad van Toezicht (RvT) van GGzE heeft de Raad van Bestuur (RvB) op non-actief gesteld op 10 augustus. Er wordt op korte termijn een interim bestuurder aangesteld. Tot die tijd behartigt het directieteam, gemandateerd door de RvT, de lopende zaken.

De reden is een vertrouwensbreuk waardoor er een onwerkbare situatie is ontstaan tussen RvT en RvB. De RvT heeft deze ingrijpende en pijnlijke beslissing uiteindelijk genomen om de bestuurlijke continuïteit van GGzE niet in gevaar te brengen.

De kwaliteit van de zorg is  geborgd door een stevig inhoudelijk team van behandelaren. Behandelingen en begeleidingen gaan gewoon door. 

De RvT is zich terdege bewust van de impact die dit besluit heeft voor de organisatie en de individuele medewerkers.  De nieuw te benoemen interim bestuurder zal samen met het directieteam de benodigde aandacht blijven geven aan alle zaken.