8 augustus 2022

Naast de invoering van het zorgprestatiemodel wordt ook gekeken of we beter zicht kunnen krijgen op hoeveel zorg patiënten met een gelijksoortige problematiek nodig hebben, de zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat hiervoor gegevens verzamelen. Vanaf 1 januari 2023 moeten zorgverleners deze gegevens voor het eerst registreren en ieder half jaar aanleveren bij de NZa. Dat zou 1 oktober starten maar is met 3 maanden uitgesteld tot 1 januari 2023.

Dit kan uiteraard alleen als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving kunnen worden verstuurd naar de NZa en veilig door de zorgautoriteit worden verwerkt. De informatie die behandelaren aanleveren bij NZa is gedepersonaliseerd en dus niet te herleiden tot individuele patiënten.

Waarom aanlevering aan de NZa?

De zorgvraagtypering helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. De aanlevering aan de NZa is bedoeld om de zorgvraagtypering te verbeteren. Daarbij kan het gaan over zorgzwaarte, maar bijvoorbeeld ook over de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive.

Hoeveel zorg nodig in de toekomst?

Met een goede zorgvraagtypering kunnen zorgaanbieders intern, maar ook met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, in gesprek over wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en om dit financieel mogelijk te maken. Dit kan eerlijke vergoedingen stimuleren voor zorg die zo goed mogelijk aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Daarnaast krijgen we hiermee een beter beeld welke zorg in de toekomst nodig is.

Gegevens moeten volgens wet- en regelgeving verstuurd en verwerkt worden

De zorgvraagtypering die nu wordt gebruikt heeft nog wat verbeterslagen nodig. Hiervoor is het belangrijk om gegevens te verzamelen. Wij vinden dat belangrijk. Dit kan uiteraard alleen als de gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving kunnen worden verstuurd naar de NZa en veilig door de autoriteit worden verwerkt. De Nederlandse ggz is met de NZa in gesprek om er zeker van te zijn dat het versturen en opslaan van de gegevens veilig en conform de wet plaatsvindt.

Bezwaar tegen aanleveren van jouw gegevens?

Geef dit dan aan bij jouw behandelaar van GGzE via deze privacyverklaring. Je behandelaar levert dan een aantal informatie-elementen over jou niet aan bij NZa.