26 augustus 2022

De uitkomst van de spoedprocedure bij de Ondernemingskamer van donderdag is dat CCR, OR en de Raad van Toezicht van GGzE op korte termijn gezamenlijk tot selectie van een interim bestuurder en een interim voorzitter van de RvT wensen te komen.

Daartoe zullen zij de Ondernemingskamer gezamenlijk verzoeken voor beide posities een geschikte kandidaat voor te dragen. Als zij zich beiden kunnen vinden in deze voorgedragen kandidaten, zullen deze worden benoemd door de RvT en zal de procedure bij de Ondernemingskamer worden ingetrokken.

Mochten partijen er onverhoopt onderling niet uitkomen dan zal de Ondernemingskamer alsnog uitspraak doen.

Partijen zijn tot deze schikking gekomen om de onrust die bij GGzE is ontstaan zo spoedig mogelijk weg te nemen.