24 augustus 2022

GGzE is bekend met signalen van een onveilig opleidingsklimaat bij onze opleiding tot psychiater. We vinden een veilig werk- en opleidingsklimaat essentieel. We nemen die signalen zeer serieus en zijn dan ook direct aan de slag gegaan.

We zijn voortvarend en constructief in gesprek met onze collega’s arts assistenten in opleiding tot psychiater (AIOS) en iedereen die bij deze opleiding is betrokken om ons opleidingsklimaat te verbeteren. Zo hebben we een externe vertrouwenspersoon opdracht gegeven om de situatie te onderzoeken. In afwachting van dat onderzoek is op eigen verzoek de hoofdopleider tijdelijk teruggetreden en heeft de plaatsvervangend opleider haar taken overgenomen.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft voorlopig besloten tot verscherpt toezicht op en schorsing van de opleiding tot psychiater. Een definitief besluit volgt medio september. 

We hebben er vertrouwen in dat deze gezamenlijke aanpak leidt tot een beter opleidingsklimaat en daarmee tot opheffing van de schorsing en ongedaan maken van de onder toezicht stelling. We benadrukken dat de zorg aan onze cliënten niet in het geding is.