28 juli 2022

Een community voor Licht, Leefstijl en Groene GGz. Daarvoor is bij GGzE op donderdag 14 juli de aftrap geweest met een symposium waar tal van onderzoeken en initiatieven op het gebied van licht, leefstijl en groene GGz.

De opkomst was hoog en de presentaties waren gevarieerd. Van onderzoeken die in voorbereiding zijn of zich in de analysefase bevinden tot aan, onder andere, de fantastische resultaten van 3 jaar Lichtcafé. Ook werden er initiatieven gepresenteerd die op zoek zijn naar wetenschappers die onderzoek willen doen naar de effectiviteit van instrumenten die zijn ontwikkeld.

Het gaf een mooi beeld van wat er binnen GGzE al wordt onderzocht op deze gebieden; van beginnende, of soms kleine initiatieven waaraan onderzoek gekoppeld kan worden tot aan grotere projecten waar implementatie vraagstukken liggen. Het startsein voor een community is gegeven.

Waarom een community?

“Onderzoekers en zorgprofessionals werken steeds meer samen. Toch blijkt het nog lastig om onderzoeksresultaten te vertalen naar de zorgpraktijk of innovaties daadwerkelijk in de praktijk te implementeren”, aldus Liselore Snaphaan, senior onderzoeker bij GGzE. “Uit die constatering is het idee ontstaan om een community te vormen waarin onderzoekers, zorgprofessionals, cliënten en bedrijven samenwerken om elkaar te inspireren, kennis te bundelen en vaardigheden te leren om uiteindelijk innovaties werkelijk te implementeren. We hebben de ambitie om deze werelden bij elkaar te brengen; enerzijds kunnen cliënten en zorgprofessionals aangeven welke wensen, behoeften of mogelijkheden er voor de zorg zijn. Anderzijds kunnen onderzoekers evidence en practice based kennis delen met zorgprofessionals en ontwikkelaars om deze kennis en behoeften te vertalen naar zorginnovaties en vooral ook zorgprocessen. Van daaruit kun je samen kijken: is dit wat we willen? Kan dit een antwoord zijn op de behoeften die er in het veld leven? Toen we tot de conclusie kwamen dat er binnen GGzE al veel wordt geëxperimenteerd met licht, leefstijl en groene GGz was het niet meer dan logisch om te kijken of we al deze initiatieven kunnen bundelen. Goede ideeën hoeven tenslotte niet steeds opnieuw te worden uitgevonden; zeker niet als deze in de praktijk al blijken te werken. Je hoeft ook niet steeds op zoek te gaan naar nieuwe concepten, maar juist weten wie jou kan helpen bij de volgende stap om een idee verder te brengen in de zorg. Zo is samenwerking tussen de verschillende onderzoekslijnen en verschillende divisies tot stand gekomen. Er is vanuit de praktijk veel data beschikbaar; daar willen we ook onderzoeksvragen aan koppelen. Hierbij maken we onderscheidt tussen onderzoeksvragen die op het niveau van een product zitten: ‘doet iets wat het moet doen’ en onderzoeksvragen die meer op een proces zitten: ‘hoe maak je een innovatie inzetbaar voor de praktijk’. Daar hebben we alle partijen structureel voor nodig, dus ook cliënten, zorgprofessionals en bedrijven; daarom hebben we gekozen voor een community."

Vervolgstappen

Inmiddels is een werkgroep gestart om de community vorm te geven. Liselore: “Een jaarlijks symposium is een van de pijlers van de community. Daar kunnen we heel veel uitwisselen over innovaties en lopende of afgeronde onderzoeken. Samen kijken we waar vervolgonderzoek gewenst is en kunnen we nieuwe initiatieven een platform bieden. Ook zullen we inspiratiesessies/focusgroepen rondom een bepaald thema gaan organiseren. Zo leren we elkaar kennen en willen we elkaar ondersteunen om de volgende stappen te kunnen zetten. De uitwerking daarvan kan ook weer tijdens het jaarlijkse symposium uitgewisseld worden. Alles staat in het teken om samen de zorg voor onze cliënten te verbeteren, om nieuwe ideeën te ontwikkelen én daadwerkelijk te implementeren.”