28 juni 2022

Het water op Landgoed De Grote Beek wordt steeds beter zichtbaar. Met het project waterbeheer zorgen we voor afwatering - en bergingssystemen van hemelwater van de gemeente Eindhoven en Waterschap de Dommel. Dit betekent dat er zoveel mogelijk regenwater vanuit de stad over het landgoed gaat stromen.

Amfibieënscherm geplaatst

Het is niet toegestaan om beschermde diersoorten te verstoren, verwonden of hun verblijfplaats te vernielen. Om de werkzaamheden die in november van start gaan uit te mogen voeren, moeten we ervoor zorgen dat verschillende dieren op dat moment niet op die plek zijn. Om de dieren dus goed te kunnen beschermen is in het gebied onder de hoogspanningsmasten een amfibieënscherm van 900 meter geplaatst.

Cliënten, vrijwilligers en medewerkers van Philips hebben hard gewerkt om het scherm te plaatsen. In samenwerking met Samen voor Eindhoven hebben de afgelopen tijd verschillende doe-dagen plaatsgevonden waarbij veel werk verzet is.

Het amfibieënscherm

Weg tijdelijk niet rolstoeltoegankelijk

Dit scherm gaat op drie plekken over de weg heen. Dit betekent dat vanaf donderdag 30 juni de weg op deze drie plekken (tijdelijk) niet rolstoeltoegankelijk is. Het scherm is dusdanig laag dat wandelaars erover heen kunnen stappen en fietsers hun fiets er eventueel overheen kunnen tillen. Het scherm wordt in november verplaatst naar een andere plek op het landgoed.

Duikers plaatsen

Voor de bouwvak worden nog twee duikers geplaatst. Een duiker is een kokervormige constructie, die bedoeld is om wateren met elkaar te verbinden. Omdat de weg dan wordt afgesloten zal een omleiding nodig zijn. Dit wordt tijdig ter plekke gecommuniceerd.