10 juni 2022

Vanaf september 2022 is het voor cliënten van het Bipolair Centrum van GGzE mogelijk om deel te nemen aan de lithium onderhoudspoli met een nieuw protocol. Een belangrijke verandering in het onderhoudsprotocol is het gebruik van een lithiummeter, de zogeheten Medimate. De Medimate is een minilaboratorium waarmee door een enkele vingerprik binnen 10 minuten een uitslag bekend is. Cliënten kunnen op elke locatie geprikt worden, op de poli of bij hen thuis. Wat zijn de grote voordelen van deze Medimate?

“Lithium wordt met name voorgeschreven aan cliënten met een bipolaire aandoening. Het voorkomt heftige stemmingswisselingen”, vertelt Marius Reijnen, verpleegkundig specialist bij Centrum Bipolair. “Lithium is een complex medicijn”, vervolgt hij. “Het werkt alleen binnen een bepaalde bandbreedte. De lithiumspiegel in je bloed mag niet te laag zijn, want dan is de medicatie niet werkzaam. Een te hoge lithiumspiegel kan ernstige bijwerkingen geven. De bloedspiegel controleren is van groot belang. Cliënten gaan daarom 2 tot 4 keer per jaar naar het laboratorium om bloed te prikken. Na 24 tot 48 uur ontvangen we de uitslag. Het grote voordeel van de Medimate is dat we tijdens een consult, op de poli of bij de cliënt thuis, via een vingerprik binnen 10 minuten een betrouwbare uitslag hebben waardoor we sneller de medicatie kunnen aanpassen als dat nodig blijkt te zijn. Een ander voordeel is dat we ook ad hoc metingen kunnen doen als er aanwijzingen zijn dat de lithiumspiegel mogelijk te hoog of te laag is. Een vingerprik is minder belastend voor cliënten, het spaart tijd en kan op elk moment en op elke locatie worden gedaan. Dat is veel klantvriendelijker dan 4 keer per jaar naar een laboratorium te gaan en 1 tot 2 dagen op een uitslag te moeten wachten.”

Zicht op verloop

Samen met de firma Fisic heeft Marius geruime tijd aan deze innovatie gewerkt. “Door langdurig en grondig onderzoek ligt er nu een betrouwbaar product. We hebben allerlei condities met elkaar vergeleken en kunnen nu zeggen dat de testresultaten op het lithiumgehalte net zo nauwkeurig zijn als de uitslagen van een laboratorium. Ook zijn er allerlei innovaties ontworpen die het gebruik van deze meter in de dagelijkse praktijk ondersteunen. Zo kunnen de uitslagen met een QR-code in het elektronisch cliëntendossier worden ingelezen en het verloop van de lithiumspiegel door de tijd zichtbaar worden gemaakt in een grafiek. Zo krijgen cliënt en hulpverlener goed zicht op het verloop van het lithiumgehalte en kunnen, indien nodig, snelle aanpassingen worden gedaan.”  

Het nieuwe protocol dat vanaf september wordt gehanteerd bestaat uit vier consulten op jaarbasis waarbij twee uitgebreide bloedcontroles bij Diagnostiek voor U zijn opgenomen en twee prikmomenten tijdens een consult. De consulten worden gecombineerd met leefstijladviezen. Als er aanleiding voor is, zoals bijvoorbeeld bij medicatieveranderingen, kan ook tussentijds de lithiumspiegel in het bloed extra gecontroleerd worden.  

Cliënten van Centrum Bipolair kunnen er straks voor kiezen om het onderhoudsprotocol bij de nieuwe lithiumpoli te gaan volgen. Marius wil graag de resultaten van de poli wetenschappelijk gaan monitoren en is met de voorbereidingen hiervoor bezig. Over enkele jaren is het denkbaar dat cliënten thuis de vingerprik kunnen doen met behulp van de Medimate en dat zij zelf de uitslagen kunnen bijhouden via een online platform. Vooralsnog kiest GGzE ervoor om de Medimate in te zetten in de consulten en de vingerprik door professionals te laten zetten.