1 juni 2022

Sinds januari begeleidt Lisette Gijsbers-Hoogers bij De Boei de steungroep voor mensen met een diagnose en een verslaving. Iedere twee weken komt de groep bij elkaar. Om ervaringen te delen, tips te geven, elkaar te steunen. De onderwerpen variëren die besproken worden. Van financiën, omgang met familie tot bijvoorbeeld zucht.

Succes

De deelnemers geven aan dat ze zich veilig voelen binnen de groep, dat ze zich gezien en geborgen voelen. En dat was precies de bedoeling. Lisette: “Het is zo mooi om te zien. Iedereen vindt het prettig om deel te nemen. Er is respect voor elkaar, de deelnemers helpen elkaar. Dat is zo fijn.”

Dubbel

Groepsdeelnemers hebben psychische problemen en een verslaving. Soms ligt de verslaving ten grondslag aan het ziektebeeld, soms andersom. Ze worden vaak niet begrepen of geaccepteerd, bijvoorbeeld door hun gedrag. Lisette ziet het echter als een hulpvraag die ze op geen andere manier kunnen stellen. Vaak spelen problemen al jaren en hebben deelnemers geen vangnet meer. Familie is uit beeld; vrienden hebben vaak ook problemen.

Vangnet

De lotgenotengroep fungeert als dat vangnet: een veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Lisette: “Aan het begin van de bijeenkomst vertelt iedereen hoe hij of zij erbij zit. Hoe voelt iedereen zich? Zo komen gesprekken vanzelf op gang. Iedereen krijgt de gelegenheid om te vertellen en op elkaar te reageren. Dat wordt als steunend en helpend ervaren.

De toekomst

Het liefste zou ik iedere week bij elkaar komen. Dat gaat nu nog niet, maar hopelijk wel in de toekomst. Iedereen met een indicatie is welkom. Ik hoop dat deelnemers van andere De Boei-teams in de buurt gaan aansluiten, want op dit moment is onze groep het enige aanbod in de Kempen voor deze doelgroep. We denken erover om dit najaar ook een bijeenkomst in Bergeijk te organiseren. De huidige deelnemers zijn zich meer bewust van zichzelf, hun houding en hun handelen. Sommigen komen daardoor sneller tot herstel. Dat gun ik nog veel meer mensen!”