1 juni 2022

Het Expertisecentrum Forensisch Ervaringsdeskundigheid (EFEd) is de plek waar alle ervaring met en al onze kennis over forensische ervaringsdeskundigheid samengebracht wordt. Dat niet alleen, we delen onze ervaring en kennis en we ontwikkelen deze verder, samen met anderen. Bij EFEd komen ervaringsdeskundigen, forensische zorgprofessionals en ketenpartners samen.

Ervaring met forensische ervaringsdeskundigheid

Toon Walravens, ervaringsdeskundig beleidsadviseur bij De Woenselse Poort vertelt: “Bij GGzE werken we al ruim 15 jaar met ervaringsdeskundigen. Door onze lange ervaring krijgen wij veel vragen over forensische ervaringsdeskundigheid. Daarom hebben we het centrum opgezet. Zodat de vragen centraal en gestructureerd binnenkomen en beantwoord worden.

Andere instellingen helpen

Hiermee kan De Woenselse Poort andere klinieken helpen met hun ontwikkeling. Het centrum draagt ook bij aan de onderbouwing van het vak. Wij hebben al deze jaren natuurlijk veel documentatie opgebouwd en daarmee kunnen we andere klinieken nu ook helpen. Zo lenen we ook personeel van De Woenselse Poort tijdelijk uit.

Wetenschappelijke pijler

Er komt ook nog een wetenschappelijke pijler bij het EFEd. Hierin brengen we literatuur, onderzoek en informatie bij elkaar, verschillende kennisbronnen dus. We zijn nu bezig met een hoogleraar die dit verder mee gaat uitwerken. Ons netwerk gaat over de grenzen heen, hij gaat in binnen- en buitenland informatie verzamelen om forensische ervaringsdeskundigheid goed te onderbouwen.