26 april 2022

Op dinsdag 26 april gaven bestuurders van GGzE en woningcorporatie Trudo een toelichting op hun innovatieve samenwerkingsproject: ‘Wonen in de luwte’. In deze bijzondere woonvorm kunnen cliënten van GGzE zelfstandig wonen in de nabijheid van ondersteuning en begeleiding. Dankzij het wonen in deze 12 Tiny Houses op Landgoed De Grote Beek krijgen zij een nieuwe start om hun leven verder vorm te geven.

tiny houses trudo

Joep Verbugt, voorzitter van de raad van bestuur van GGzE: “Regie om je eigen leven vorm te geven is een belangrijk speerpunt bij herstel. Cliënten die toe zijn aan een volgende stap, krijgen dankzij ‘wonen in de luwte’ de kans om in een veilige omgeving, in rust en met ondersteuning, verder te herstellen. Dankzij deze samenwerking met Trudo kan dat hier op het Landgoed en in de geborgenheid van de leef-leer-werk community die we hier realiseren”.

Trots

Het project bestaat fysiek uit twaalf kleine woonunits, ook wel Tiny Houses genoemd, waarvan de laatste zes op 26 april zijn geplaatst. Zes daarvan worden vanaf 1 juni door Trudo verhuurd aan GGzE die ze toewijst aan cliënten die hier voor langere tijd met begeleiding kunnen wonen. De zes andere units worden rechtstreeks door Trudo aan de bewoners verhuurd. Zij leren hier (weer) zelfstandig wonen en kunnen na circa één of maximaal twee jaar doorstromen naar een reguliere huurwoning. Deze woonvorm is voor hen een ontbrekende trede en biedt hen een kans om hun leven weer op de rails te krijgen.

“We zijn erg trots op dit eerste concrete samenwerkingsproject van GGzE en Trudo”, zegt Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van Trudo. “Wij ondersteunen mensen bij het zetten van een volgende stap in hun leven. En voor sommigen is die sociale of maatschappelijke stijging zonder ondersteuning erg lastig. Trudo en GGzE maken dit samen mogelijk. In aantallen gaat het misschien niet om een omvangrijk project, voor de mensen om wie het gaat kan dit wel écht het verschil in hun leven maken”.

Samenwerking

Tijdens het plaatsen van de laatste Tiny Houses, ondertekenden beide bestuurders de samenwerkingsovereenkomst ‘wonen in de luwte’ voor een periode van 25 jaar. “Een mooie eerste mijlpaal van een langdurige samenwerking waar men in Eindhoven zeker meer van gaat horen”, aldus Joep Verbugt, “geheel in lijn met de community voor mentale kracht zoals wij die voor ogen zien”. Theo van Kroonenburg vult aan: “De komende jaren gaan we samen verder invulling geven aan een intensieve ketensamenwerking. We gaan daarbij vanuit het belang van onze bewoners over onze organisatiegrenzen heen kijken en werken. Om zo samen de beste resultaten te realiseren”.