8 maart 2022

Een gezonde leefstijl bestaat uit verschillende elementen. Het gaat niet alleen om voeding, een gezond slaap/waakpatroon en beweging; een belangrijk deel gaat over verandering van gedrag.

Als je jarenlang een bepaald patroon hebt gevolgd dat niet zo goed was voor je lijf en leden dan is het niet makkelijk om dit te veranderen. Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen is dat extra moeilijk zoals voor cliënten die op afdeling De Beerze van GGzE verblijven. Toch zijn ook hier successen waar te nemen.

Structurele aandacht

Harriette van Houtum, zorgregisseur van De Beerze: “Dit zit ‘m met name in de structurele aandacht die we aan dit onderwerp besteden. We praten er niet alleen over; we doen het ook voor, doen met cliënten mee en een gezonde leefstijl is regelmatig onderwerp van gesprek als er met cliënten gesproken wordt, bijvoorbeeld tijdens de zorgplanbespreking.”

Kleine stappen

De afdeling heeft al veel veranderingen doorgevoerd. Harriette: “Kleine stappen zijn essentieel. Zo hebben we suiker inmiddels gelimiteerd en tijdens kookactiviteiten gebruiken we gezondere volkorenproducten. Voor de filmavond maken we lekkere hapjes met groenten uit De Tuin van Landgoed De Grote Beek en tijdens activiteiten praten we met cliënten over gezonde voeding en beweging en wat dat voor je lijf en ‘mind’ doet. Goede informatie en herhaling is hierin heel belangrijk.”

gezondheid

Focus

Medewerkers van De Beerze zijn meer gefocust op een gezonde leefstijl. “Een paar collega’s gaan de interne opleiding tot leefstijlcoach volgen. Zo wordt leefstijl steeds meer onderdeel van de afdelingscultuur,” vertelt Harriette en ze vervolgt: “Een maandelijks leefstijloverleg zorgt ervoor dat we samen nieuwe ideeën vinden om gezond leven nog meer te verankeren in de dagelijkse praktijk en om cliënten te stimuleren en gemotiveerd te houden.” En dat zie je aan het resultaat; er zijn duidelijk veranderingen waar te nemen.

Grote mijlslaarzen

Voor sommige cliënten is het al een hele verandering om dagelijks een korte wandeling te maken; al is het maar een rondje op de afdeling zelf. Andere cliënten drinken geen liters melk meer maar houden het bij 1 of 2 bekers. De gezonde hapjes tijdens de filmavond zijn al ingeburgerd en er worden steeds minder chips en zoutjes gegeten. Het lijken kleine stapjes; toch maken al die kleine stapjes samen grote mijlslaarzen voor mensen voor wie gedragsverandering niet zo makkelijk is.

Leefstijldoelen in zorgplan

Harriette: “We werken er naartoe dat elke cliënt uiteindelijk haalbare doelen voor een gezonde leefstijl in zijn of haar zorgplan opneemt. Haalbaar wil in het geval van deze mensen zeggen: kleine stapjes, niet overvragen, voortdurend onder de aandacht houden maar ook: meedoen en het voorbeeld geven. Dit vraagt een lange adem van ons maar door gezamenlijk de focus hierop te houden blijven resultaten niet uit. En daar hebben we als team al flinke stappen in gezet; we zijn goed bezig!”, aldus een tevreden Harriette.