24 februari 2022

Mensen die een psychose doormaken, krijgen meestal antipsychotica voorgeschreven. Op dit moment is de algemene richtlijn dat zij deze medicatie tenminste gedurende 1 jaar na het verdwijnen van de psychotische belevingen blijven gebruiken. 

Inmiddels zijn er echter aanwijzingen dat het afbouwen van antipsychotica in een vroeg stadium op de langere termijn juist een gunstig effect kan hebben op het functioneren. De landelijke HAMLETT studie onderzoekt of de huidige richtlijnen nog voldoen of mogelijk aangepast moeten worden zodat er eerder met afbouw van medicatie kan worden begonnen. 

Studie binnen GGzE

In aanvulling op deze studie is GGzE zelf cliënten gaan monitoren tijdens de afbouw van antipsychotica. Het onderzoek heet ‘Experience sampling for detection of early clinical changes during dose reduction of antipsychotics in patients with a psychotic disorder. N=1 trials’. Een hele mond vol, dus wat houdt dit onderzoek in?

Inhoud onderzoek

Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker, legt uit: “In de praktijk betekent dit dat de cliënten die aan dit onderzoek meedoen gedurende langere tijd, dus voor, tijdens en na afbouw van medicatie, op acht verschillende momenten op de dag een korte vragenlijst invullen. Deze vragen gaan over hoe ze zich op dat moment voelen, wat ze doen, waar en met wie ze zijn etc. Cliënten vullen die vragenlijst in op de PsyMate™. Dit is een geïntegreerd platform (app, database en rapportage) om inzicht te krijgen in het functioneren van mensen in het dagelijks leven op basis van de Experience Sampling Methode (ESM). In de app kunnen op meerdere momenten op de dag psychische symptomen en omgevingsfactoren worden vastgelegd. Mensen krijgen zo meer inzicht hoe hun gevoelens veranderen door de dag of door omstandigheden. Patronen worden zo zichtbaar.”

Feedback

“In het onderzoek krijgen de cliënten wekelijks tot tweewekelijks feedback van de onderzoekers. Zij loggen in op het systeem en interpreteren, samen met de cliënten, de resultaten. De uitkomsten van deze bespreking leggen de onderzoekers vast in een rapportage die de behandelaar ontvangt. Zo kunnen behandelaar en cliënt samen besluiten hoe de afbouw van medicatie verder vormgegeven kan worden. De experience sampling methode maakt het mogelijk om snel te zien of iemand een terugval krijgt of dat een lagere dosering beter uitkomt. Door intensief te monitoren kun je heel goed op individueel niveau kijken wat nodig en mogelijk is. Het mooie van dit alles is dat je zo echt zorg op maat kunt leveren”, aldus Claudia.

Resultaten onderzoek

Deze studie binnen GGzE is een langlopend onderzoek waarmee in 2019 is gestart. Claudia verwacht dat het onderzoek in 2024 wordt afgerond. Uiteraard worden dan de resultaten van deze studie gepubliceerd.