9 februari 2022

Er wordt steeds meer water zichtbaar op Landgoed De Grote Beek. Met het project waterbeheer wordt gezorgd voor afwatering - en bergingssystemen van hemelwater van de gemeente Eindhoven en Waterschap de Dommel. Dit betekent dat er zoveel mogelijk regenwater vanuit de stad over het landgoed gaat stromen.

Ook het laatste regenwater op het landgoed wordt na realisatie niet meer afgevoerd door middel van een riool maar wordt naar open water geleid. Hiermee wordt meer water zichtbaar aan de oppervlakte en wordt het een natuurlijk aanwezig element in het landschap. Dit alles gaat zorgen voor een terrein waarin vocht beter gereguleerd kan worden. Wat daardoor zorgt voor een verbeterde biodiversiteit!

Fase 1

In de herfst van 2021 is fase 1 van het project begonnen. In deze fase is onder andere het beekdal gegraven (bij de ingang Boschdijk) en is er meer ruimte gemaakt voor het water op de zuidkant van het landgoed. Er lijkt een eilandenstructuur met verschillende hoogtes te zijn ontstaan, wat goed is voor de variatie van begroeiing. Daarnaast zijn verschillende sloten verbreedt en waar nodig verdiept. 

Fase 2

Deze week is gestart met fase 2. In deze fase is het bos bij ingang Vredeoord aan de beurt. Er komen nieuwe, verdiepte en verbrede sloten, die aansluiting vinden op een sloot aangepakt in fase 1. Wandelpaden zullen hiervoor tijdelijk afgesloten worden. Dit wordt ter plekke tijdig aangegeven. Daarnaast worden de twee vijvers op het middenterrein aan elkaar gekoppeld d.m.v. een lange ondergrondse duiker. In deze fase wordt ook de enige echte Grote Beek verdiept én verbreed. Omdat daar in het bos een prachtige diversiteit aan marterachtigen en amfibieën leeft, moeten we hier mee wachten tot het najaar. Planetree geldt ook hier!