10 februari 2022

Binnen GGzE staat een gezonde leefstijl hoog op de agenda. Op de afdelingen wordt er op verschillende manieren aandacht aan besteed. Op elke afdeling verblijven namelijk cliënten met andere problematieken en achtergronden wat een eigen aanpak vraagt.

Kleine stapjes

Huize Ignatius is een van de locaties van GGzE waar men cliënten stimuleert een gezonde leefstijl te volgen. In Huize Ignatius wonen mensen die meestal al geruime tijd in de GGz zijn opgenomen. Vaak hebben zij hierdoor patronen ontwikkeld die niet zo makkelijk te veranderen zijn. Sommige zijn daarbij bepaalde vaardigheden kwijt geraakt zoals zelf een maaltijd klaar maken. Kleine stapjes zijn dan ook essentieel. Toch werpen al die kleine stapjes wel degelijk hun vruchten af.

Omgeving veranderen

GGZ Agoog dagbesteding & groepsbegeleiding Peggy Adelaars vertelt: “Gedragsverandering is moeilijk en als je kijkt naar de mensen die hier verblijven, vergt het een extra inspanning om hen te motiveren. We zetten daarom ook veel in op herhaling. Gedrag mag dan moeilijk te veranderen zijn; wat we wel kunnen is de omgeving veranderen zodat mensen gestimuleerd worden andere keuzes te maken.

In de bewonersraad is bijvoorbeeld besproken dat mensen vaak in gewicht aankomen en dat dit mede komt door de suikerhoudende drankjes in de automaat. In overleg met de bewoners is daardoor de optie voor chocomel in de koffieautomaat verdwenen. Heeft iemand echt zin in een kopje chocolademelk dan kan er gevraagd worden om een apart zakje waarmee een beker chocomel kan worden gemaakt. Van die mogelijkheid wordt eigenlijk nauwelijks meer gebruik gemaakt. We gaan ook een mooie waterhoek inrichten wat het nog makkelijker maakt om voor water te kiezen in plaats van een suikerhoudend drankje. Sausflessen zetten we ook niet meer op tafel. Kleine sausverpakkingen voldoen aan de behoefte en voorkomt dat er heel veel saus wordt gebruikt.”

gezonde leefstijl

Goede informatie

Voorlichting is belangrijk omdat er vaak een gebrek aan kennis en informatie is. Peggy geeft niet alleen elke maand een voorlichtingsbijeenkomst over een gezonde leefstijl; ze organiseert ook regelmatig kook- en bakactiviteiten waarbij lekkere dingen worden gemaakt zonder suiker. De recepten zijn makkelijk, gezond en smakelijk. De ‘gezonde snicker zonder suiker’ is inmiddels bij veel bewoners favoriet.

Structuur

“Structuur is heel belangrijk”, zegt Peggy. “Het geeft bewoners houvast en draagt bij aan het onder de aandacht houden van een gezonde leefstijl.” Peggy heeft dan ook wekelijks een programma en spoort bewoners aan om mee te doen aan de activiteiten die op de agenda staan. Koken, voorlichting en bewegen; alles komt aan bod. Twee bewoners willen graag regelmatig wandelen en voor hen wordt nu via het Sportmaatjes-project van de Gemeente Eindhoven een ‘maatje’ gezocht om wekelijks met hen een wandeling te maken.

Resultaten

“Mensen positief bekrachtigen, informatie blijven herhalen en bewoners prikkelen om mee te doen aan de verschillende activiteiten levert mooie resultaten op. Een bewoner heeft de cola inmiddels ingeruild voor Crystal Clear, een andere kwam melden dat die tomaatjes had gekocht in plaats van een zakje frites en iemand wil graag afvallen. We gaan voor hem een plan maken wat hem daarbij gaat helpen. Ook zijn een paar bewoners gestopt met roken. Dat zijn echte successen”, zegt Peggy met stralende ogen. “Kleine stapjes die een groot verschil maken; daar doe ik het voor!”