5 oktober 2020

Sinds 1 oktober is de beroepsgroep ervaringsdeskundigen bij GGzE vertegenwoordigd in de Ervaringsdeskundige staf.

Ervaringsdeskundigen hebben zelf ooit te maken gehad met psychische problemen. Zij weten als geen ander wat cliënten met psychische problemen door moeten maken op weg naar herstel. Bij GGzE zijn de ervaringsdeskundigen in de loop der jaren een betaalde beroepsgroep geworden, die samen met andere hulpverleners de behandeling ondersteunen.

Met nu 80 betaalde professionals en een 400 vrijwilligers is de tijd rijp voor een mijlpaal: een eigen ervaringsdeskundige Stafraad ontstaan vanuit GGzE GroeiRijk, het episch centrum van cliënt & familieparticipatie. Een stafraad die zich bezig gaat houden met de kwaliteit en het verder doorontwikkelen van het beroep Ervaringsdeskundige binnen GGzE in samenwerking met anderen betrokken disciplines. 

Naast de medische, psychologische en verpleegkundige staf, is er nu een officieel platform waarin ervaringsdeskundigen met ons als raad van bestuur in gesprek gaan. Een welkome aanvulling om de zorg te optimaliseren.
Bestuursvoorzitter Joep Verbugt
De Ervaringsdeskundige staf

Installatie Ervaringsdeskundige staf

Voor de verdere professionalisering en zorgvuldige borging van dit beroep is per 1 oktober de Ervaringsdeskundige staf geïnstalleerd. Met als voorzitter Ivonne Heijnen: "We pakken deze mogelijkheid met beide handen aan om het cliëntperspectief en het betrekken van naasten centraal te stellen, de deskundigheid van ervaringsdeskundigen te optimaliseren en de samenwerking met andere beroepsgroepen naar een hoger niveau te tillen."

De 8-koppige staf adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur over vakinhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid.

Historie

Al 20 jaar is men binnen GGzE bezig met het ontwikkelen van het beroep ervaringsdeskundige. Vanaf 1975 zijn toenmalige patiënten van GGzE een participatieproces ingestapt. Zij eisten meer inspraak en medezeggenschap in de eigen behandeling, het ging tenslotte om hen. Met een activistisch hartje op de barricade om cliënten en familie participatie vrij te maken. In memorie Christ Wesenbeek was een van die mensen, maar vele anderen, ook landelijk, hebben zich de afgelopen jaren hiervoor ingezet. Later kwam het CliëntenBelangenBureau binnen GGzE met mensen die zich hard maakte om de zorg mede vanuit eigen ervaringskennis te beïnvloeden. In samenwerking met Fontys en Summa college kwamen de nieuwe Ervaringsdeskundige (EVD) opleidingen. Een groot aantal mensen heeft deze opleidingen doorlopen, velen zullen nog volgen om als ervaringsdeskundige te werken.