12 december 2019

GGzE, Apanta, DOH, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en SGE slaan de handen ineen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’. De ambitie van deze samenwerking is tweeledig. Ten eerste dat iedere persoon met een GGZ zorgvraag de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Ten tweede om ervoor te zorgen dat wachtlijsten tot het verleden gaan behoren. Gemeente Veldhoven ondersteunt het initiatief met het ondertekenen van een adhesieverklaring.

Op 5 december hebben alle betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend. Het startsein om flinke stappen te gaan maken.

Doelstellingen

  1. Over 2 jaar hebben we de wachttijd voor toegang tot de specialistische zorg met 25% gereduceerd.
  2. Over 2 jaar hebben we de wachttijd voor de POH-GGZ gereduceerd tot maximaal 2 weken.
  3. Over 2 jaar hebben we de wachttijd voor de psycholoog gereduceerd tot maximaal 3 weken.
  4. Over 2 jaar maakt iedereen die daartoe in staat is gebruik van alternatieve resources van zorg zoals de inloopgroepen, E-health, zelfzorg, het voorliggend veld en het sociaal domein.
  5. Over 5 jaar is er geen sprake meer van wachttijden. Patiënten kunnen gelijk aan de slag met hun hulpvraag. Zo mogelijk zelfstandig met eventuele ondersteuning vanuit E-health, andere vormen van zelfhulp of hun eigen sociale netwerk of, indien nodig, passende ondersteuning vanuit het sociaal domein dan wel de zorg.

"Deze samenwerking geeft een extra impuls om de transformatie in de GGZ te realiseren. Ik hoop bij doelstelling punt 1 dat dit al binnen één jaar gerealiseerd is. Wat betreft punt 4 en 5 zou ik graag eind 2020 drie pilotgebieden hebben waarbij gezamenlijke triade plaatsvindt en 20% digitaal ondersteund wordt. Met groei naar 50%", zegt Marie-Louise Vossen.

De komende jaren staat in het teken van een gedeelde visie op zorginhoud en processen. En om te komen tot oplossingen en implementatie hiervan.